ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

XX ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

data: 2020-10-29

W czwartek 29 października przypada 20 rocz. konsekracji – uroczystego poświęcenia naszej świątyni...

W czwartek 29 października przypada 20 rocz. konsekracji – uroczystego poświęcenia naszej świątyni. Budowy najpierw całego kompleksu, najpierw małego kościoła z salkami do nauczania religii, a później dużego kościoła św. Józefa podjął się ks. Kan. Józef Lipski w latach 1983 – 2000 wraz z zaangażowanymi parafianami, którzy bardzo chętnie spieszyli z pomocą przy budowie. Uroczystego poświęcenia kościoła św. Józefa dokonał ks. Biskup Andrzej Suski 29 X 2000 r. wobec licznie zgromadzonych kapłanów, zaproszonych gości, budowniczych i wiernych. Do najważniejszych czynności podczas konsekracji należy: namaszczenie olejem ołtarza i narożników świątyni (zacheuszków), okadzenia ołtarza, nakrycia i oświetlenia ołtarza. Co one symbolizują:

  1. Namaszczenie ołtarza: Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przed wszystkimi został "Namaszczony" i tak jest nazwany. Ojciec przecież namaścił Go Duchem Świętym i ustanowił Najwyższym Kapłanem, aby na ołtarzu swego Ciała złożył w ofierze swoje życie za zbawienie wszystkich.
  2. Kadzidło spala się na ołtarzu, aby ukazać, że Ofiara Chrystusa, która w tym misterium wciąż jest obecna, wznosi się do Boga jak miła woń. Ma to również wyrazić myśl, że modlitwy wiernych, pełne błagań i wdzięczności, docierają do tronu Boga
  3. Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem Ofiary eucharystycznej oraz stołem Pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni, i przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają Wieczerzę Pańską. Dlatego ołtarz jako stół uczty ofiarnej odpowiednio się przygotowuje i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się Bożym pokarmem, czyli Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa.
  4. Oświetlenie ołtarza przypomina, że Chrystus jest "Światłem na oświecenie pogan", którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu cała rodzina ludzka.
Po skończonej ceremonii ks. biskup, zaproszeni goście i wszyscy parafianie mogli obejrzeć wystawę zdjęć dokumentującą poszczególne etapy budowy całego kompleksu parafialnego. W przeddzień 20 rocz. poświęcenia świątyni będziemy gościć w parafii ks. biskupa ordynariusza diecezji, który udzieli młodzieży sakramentu Bierzmowania.
(ks. proboszcz Bogdan Tułodziecki)

 

GALERIA ZDJĘĆ
Początek mszy konsekracyjnej
Namaszczenie ołtarza krzyżmem
Msza...
Msza...
Poświęcenie figury
Wpis do kroniki ks. biskupa z okazji konsekracji
Zacheuszak - na pamiątkę konsekracji