ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

ROK ŚW JÓZEFA 8.12.2020-8.12.2021

data: 2020-12-09

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego papież Franciszek opublikował list apostolski "Patris corde" (Ojcowskim sercem) oraz ogłosił Rok św. Józefa, który potrwa: od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.

Na ten czas Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcający do  skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami:
  • spowiedź sakramentalna,
  • komunia eucharystyczna,
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
  • wyrzeczenie się przywiązania grzechu.
Penitencjaria Apostolska udziela odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu  poświęconych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto Świętej Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19  dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
W dekrecie czytamy między innymi: "rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia".

Treść LISTU dostepna pod linkiem: LIST APOSTOLSKI NA ROK ŚW. JÓZEFA

Treść DEKRETU dostepna pod linkiem: DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

Dodatkowe informacje dostępne pod linkami:
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/dekret-penitencjarii-apostolskiej-na-rok-swietego-jozefa.html
https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/4034/rok-sw-jozefa