ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Zapraszamy do udziału w czwartkowym nabożeństwie do św. Józefa i piątkowej sumie odpustowej

data: 2021-03-13

Zapraszamy do udziału w czwartkowym nabożeństwie do św. Józefa i piątkowej sumie odpustowej

Czwartek 18.03.
17.30 – Nabożeństwo do św. Józefa z prośbami i podziękowaniami do świętego Józefa

Piątek 19.03. Urocz. Św. Józefa
18.00 – Suma odpustowa pod przew. ks. biskupa Józefa Szamockiego