ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Głosowanie rozpoczęte!

data: 2021-06-08

https://grudziadz.budzet-obywatelski.org/glosowanie

Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje wszystkim mieszkańcom Miasta Grudziądz.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
  • Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na dwa zadania finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkuje, na dwa zadania finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako ogólnomiejskie oraz na dwa zadania zgłoszone i dopuszczone do głosowania jako miękkie.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, nr telefonu, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 
  • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie pięciu głosów.
  • Głosowanie na propozycje trwać będzie od dnia 7 czerwca do 4 lipca 2021 roku.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij łącze: https://grudziadz.budzet-obywatelski.org/glosowanie