ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Promocja lektorów

data: 2021-11-21

W ubiegłym tygodniu odbyły się w naszej Parafii promocje nowych lektorów. W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21 listopada, na Mszy świętej o godz. 9:30, do grona lektorów włączeni zostali Łukasz Jażdżewski i Dawid Pawłowski. W tygodniu swoje przyrzeczenia lektorskie złożył Jakub Podwojski. Pobłogosławieni przez Ks. Proboszcza lektorzy będą urzędowo odczytywać słowo Boże zgromadzonym podczas liturgii wiernym. Po złożeniu uroczystego ślubowania kandydaci otrzymali błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji lektora, poświęcone zostały im alby i krzyże, które będą nosić podczas liturgii. Po symbolicznym obrzędzie przekazania Biblii otrzymali także Pisma Święte, aby słowo Boże było zawsze blisko nich. W ten sposób, po długim okresie przygotowania, stali się sługami objawionej Prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego życia jako proklamatorzy słowa Bożego. Nowo ustanowionym lektorom życzymy wytrwałej gorliwości w posłudze: by spełniali swoje zadanie z wielką wiarą i miłością, rozważali słowo Boże w sercu i byli jego świadkami w codziennym życiu. „Niech Bóg który rozpoczął w was dobre dzieło, nadal je wspiera i prowadzi” (Z Obrzędów Ustanowienia Lektora). Króluj nam Chryste!

Ks. Krzysztof Foligowski

GALERIA ZDJĘĆ