ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Prace synodalne w naszej parafii

data: 2021-12-01

Kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego: 1 grudnia po wieczornej mszy św.

W Kościele powszechnym rozpoczął się Synod o Synodalności. Ojciec Święty Franciszek poprosił cały Kościół, aby podjął drogę wsłuchania się w głos wszystkich wierzących. Każdy z nas jest zaproszony do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu. W naszej parafii został powołany Zespół Synodalny, który będzie miał na celu propagowanie i koordynowanie prac związanych z przebiegiem Synodu. Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Zespołu. Parafianie, który nie mogą lub z innych względów nie biorą udziału w pracach Zespołu, mają możliwość samodzielnego wypełnienia Ankiety Synodalnej.
Ankietę można pobrać z naszej strony:
POBIERZ ANKIETĘ (EDYTOWALNA)
POBIERZ ANKIETĘ (PDF)
Przed wypełnieniem ankiety indywidualnie prosimy o odmówienie modlitwy do Ducha Świętego.
Wypełnioną Ankietę można przekazać lub przesłać do ks. Proboszcza, lub też samodzielnie przesłać do Diecezjalnego Zespołu ds. Synodu – szczegóły dostępne na STRONIE DIECEZJI

Prosimy o liczne włączenie się w dzieło Synodu.