ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Poświęcenie tablicy poświęconej budowniczemu kościoła śp. ks. kan. Józefowi Lipskiemu

data: 2022-04-18

W 1 rocznicę śmierci poświęcona i odsłonięta została tablica poświęcona budowniczemu kościoła śp. ks. kan. Józefowi Lipskiemu. Po mszy odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłego księdza.
Śp. ks. J. Lipski od 1966 r. nieprzerwanie związany był z Grudziądzem, najpierw Jako wikariusz w parafii w Tarpnie oraz długie lata w ,parafii Krzyża św. w Grudziądzu. W lipcu 1981 r. został proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Grudziądzu Mniszku. Biskup powierzył ks. Józefowi zadanie budowy nowego kościoła na osiedlu w Mniszku. Pomimo ogromnych trudności związanych z budową nowej świątyni, udało się wybudować kościół z kompleksem salek do nauczania religii. Sp. ks. Józef był nie tylko wielkim budowniczym, ale dbał także o rozwój życia religijnego w parafii, założył wiele wspólnot modlitewnych. W trosce o dobro dzieci utworzył Świetlicę św. Józefa. Doceniając wielki wkład w budowę kościołów i zaangażowanie w sprawy parafii i diecezji, biskup toruński Andrzej Suski mianował ks. Józefa kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej. Po podziale parafii od 1 stycznia 2006 roku ks. Józef Lipski był proboszczem nowo utworzonej parafii św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu, w której pełnił obowiązki proboszcza do czerwca 2015 r., po czym przeszedł na zasłużoną emeryturę i zamieszkał we wcześniej przygotowanym mieszkaniu w domu parafialnym. Zmarł w Roku św. Józefa po długiej chorobie w III Niedzielę Wielkanocy 18 kwietnia. Jako budowniczy kościoła spoczął w krypcie przykościelnej. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym — wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

 

GALERIA ZDJĘĆ