ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Święto Ofiarowania Pańskiego

data: 2019-02-02

Matki Bożej Gromniczej

Święto Ofiarowania wywodzi się z tradycji Starego Testamentu. Obchodzone jest na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraelczyków w czasie niewoli egipskiej. Każdego, pierworodnego syna Izraelici uważali za własność Boga. Stąd też, pierworodnego należało złożyć w ręce kapłana, w świątyni w Jerozolimie. Aby móc odzyskać syna, należało go za symboliczną kwotę 5 syklów (szekli) wykupić. 1 szekla odpowiadała w czasach Jezusa zapłacie za 4 dni pracy robotnika, który za każdy dzień otrzymywał wynagrodzenie 1 denara.
W tym samym czasie w trakcie wykupu pierworodnego syna i jego ofiarowania, matka dziecka musiała złożyć ofiarę z baranka, lub jeżeli nie było jej stać, przynajmniej z dwóch gołębi lub synogarlic. W ten sposób następowało oczyszczenie matki dziecka. Jak wiemy, Maryja z Józefem złożyli ofiarę z synogarlic, co wskazuje, że byli bardzo ubodzy.
W kościele katolickim, Święto to przypada czterdziestego dnia po Narodzeniu Jezusa i obchodzone jest właśnie na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w jerozolimskiej świątyni oraz wypełnienie przez Maryję obrzędu oczyszczenia.
Święto Ofiarowania obchodzone było już od IV wieku w Jerozolimie. Święto to w Kościele zachodnim zaczęto obchodzić dwa stulecia później.
W tradycji dzień ten nosi także nazwę Matki Boskiej Gromnicznej – dla podkreślenia roli Matki Bożej w trakcie Ofiarowania i oczyszczenia.
Zgodnie ze słowami ewangelisty Łukasza starzec Symeon, który wziął Jezusa na ręce wypowiedział słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela” (Łk 2, 32). Stąd też pochodzi, powszechny w Kościele obrzęd poświęcenia świec. Jezus – Światłość świata jest symbolizowana przez płomień zapalonej świecy.   
Równocześnie tego dnia kończy się w polskim Kościele czas śpiewania kolęd. Ze świątyń znikają choinki i żłóbki.
Święty papież Jan Paweł II w 1997 roku dzień 2 lutego ustanowił także Dniem Życia Konsekrowanego, w którym modlimy się za wszystkie osoby, które swoje życie poświęciły służbie Bogu i ludziom. A zatem polecajmy Bożej Opatrzności zakonnice i zakonników, członków ruchów i stowarzyszeń i instytutów świeckich.