ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2019

data: 2019-04-29

29 kwietnia przeżyliśmy uroczystość bierzmowania. Sakramentu naszej młodzieży udzielił nasz Pasterz bp Wiesław Śmigiel. W homilii biskup podkreślił znaczenie darów Ducha Świętego.
Przez Ten sakramentem dojrzałości Kościół zaznacza, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia dobra. W sakramencie bierzmowania otrzymujemy szczególną moc Ducha Świętego. Przyjęcie darów Ducha Świętego poprzedzone jest wyznaniem wiary i wyrzeczeniem się zła, przez co wracamy na chwilę do dnia, w którym zostaliśmy ochrzczeni, ponieważ bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu św.
Duch Święty daje nam moc czynienia dobra, nie dla siebie, ale dla innych, w tym także dla dobra małej ojczyzny – wspólnoty parafialnej.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5, 14-16)

GALERIA ZDJĘĆ