ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

13 maja, godz. 17:00 Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy do udziału.

data: 2019-05-13

W poniedziałek 13 maja, od 17.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie, po mszy procesja fatimska ze świecami wokół kościoła.
Nabożeństwo fatimskie nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Podczas drugiego objawienia dzieciom w Fatimie, 13 czerwca 1917 roku, Maryja powiedziała, że Franciszka i Hiacyntę zabierze już niebawem do nieba, a Łucję jeszcze pozostawi, by przekazała światu nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Jak wiemy, przepowiednia ta wkrótce się spełniła. Odprawiane w rocznice objawień nabożeństwa przypominają nam, że ciągle potrzebujemy wracać na drogę pokuty i zachęcają do podjęcia praktyki pięciu pierwszych sobót miesiąca.
Matka Boża objawiając się w Fatimie – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji - powiedziała, Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali.
W celi domu zakonnego pw. św. Doroty, w Pontevedra, 10 grudnia 1925 r. siostrze Łucji ukazali się Najświętsza Maryja Panna i obok niej Dzieciątko Jezus opierające się na świetlistej chmurze. Dzieciątko położyło jej dłoń na ramieniu, a Maryja pokazała jej w drugiej dłoni Serce otoczone cierniami. Wskazując na nie, Jezus przekazał Łucji, że ludzie są niewdzięczni i napomniał: Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej Matki okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia te ciernie powyjmował.
Natomiast Maryja dodała: Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

W takcie jednego z czuwań - w nocy z dnia 29 na 30 maja 1930 roku, Łucja, zadała Panu Jezusowi pytanie o podód odprawiania pięciu nabożeństw i dlaczego własnie pięć, a nie więcej? Otrzymnała odpowiedź od Pana Jezusa: Moja córko, powód jest prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.

2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.


CZTERY ELEMENTY NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIĄCA:

SPOWIEDŹ WYNAGRADZAJĄCA (1)

Należy do niej przystąpić w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca, przed nią lub nawet po niej, byleby tylko przyjąć Komunię świętą w stanie łaski uświęcającej. Do spowiedzi można przystąpić nawet tydzień przed lub po pierwszej sobocie. Podczas jednych z objawiań Pan Jezus na pytanie Łucji, co mają uczynić Ci, którzy nie mogą odbyć spowiedzi w sobotę powiedział: Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję.

KOMUNIA ŚWIĘTA WYNAGRADZAJĄCA (2)

Przyjmujemy ją z intencją wynagradzającą Sercu Matki Bożej za wszystkie zniewagi wyrządzone Jej przez nas i innych. Najbardziej oczywiste jest przyjęcie Komunii podczas Eucharystii, ale w szczególnych wypadkach można poprosić kapłana o udzielenie jej także poza Mszą świętą.

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (3)

Należy odmówić pięć tajemnic w intencji wynagradzającej. Można rozważać którąkolwiek z części różańca. Po każdej tajemnicy należy pamiętać o modlitwie powierzonej dzieciom podczas objawień: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

ROZWAŻANIE (4)

Następnym elementem tego nabożeństwa jest rozważanie jednej lub wielu tajemnic różańcowych w ciągu przynajmniej 15 minut. Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy „dotrzymywaniem Jej towarzystwa”, co można zrozumieć w ten sposób, iż mamy rozmyślać wspólnie z Matką Najświętszą. Można w tym celu, jako pomoc w rozmyślaniu, przeczytać uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma Świętego albo książki, wysłuchać konferencji lub kazania. Temu rozważaniu także powinna towarzyszyć intencja wynagradzająca.

Siostra Łucja wyjaśniła, że ostatnie trzy elementy nabożeństwa pięciu sobót  powinny być spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, Jednak, zgodnie z wyjaśnieniami Jezusa, Ci, którzy nie mogą odbyć nabożeństwa w pierwszą sobotę, mogą to, za zgodą kapłana zrobić w następującą po pierwszej sobocie niedzielę.

Matka Najświętsza tym, którzy będą odprawiać nabożeństwo pięciu pierwszych sobót obiecała, ratunek. Przybędzie w godzinę ich śmierci z całą łaską, która będzie potrzebna dla ich wiecznej szczęśliwości. Maryja obiecała także, że dusze te będą obdarzone szczególną łaską Bożą "przed tronem Bożym jako kwiaty je postawię."

Praktykując nabożeństwa pięciu sobót istotne jest to, aby służyły one wynagradzaniu pięciu bluźnierstw ludzi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, a nie osobistemu zabezpieczeniu się w godzinę naszej śmierci.
Maryja obiecała, że przybędzie z łaską, tym którzy będą odprawiać nabożeństwa właśnie w intencji wynagradzającej. Dopiero nagrodą za odprawienie nabożeństw, zgodnie ze słowami Dzieciątka Jezus, będzie ratunek Maryi w godzinę naszej śmierci.
Dlatego też na pierwszym miejscu stawiajmy dziecięce pragnienie ukojenia bólu w sercu Ojca i Matki, za naszą obojętność na bluźnierstwa ludzkie. Modląc się w tej intencji, będziemy mogli być pewni, że obiecana przez Maryję łaska nas nie ominie.

Także 13 maja 2019 roku mija 38 rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Zdarzenie miało miejsce na Placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej, 13. maja 1981 r. o godz. 17.19, dokładnie w dzień i godzinę objawień Matki Bożej Fatimskiej. Rok po zamachu papież Jan Paweł II udał się w Podróż Apostolską do Fatimy, aby podziękować Maryi za ocalenie życia. Jako wotum złożył Matce Bożej kulę, która przeszyła jego ciało. Umieszczona została ona w Koronie Maryi.