ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

POLSKA POD KRZYZEM

data: 2019-09-14

Polska pod Krzyżem.
W łączności pielgrzymami z Włocławka o godz. 15:00 nasi Parafianie wspólnie z Proboszczem ks. Bogdanem i Wikarym ks. Krzyszfofem  wspólnie odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego.

GALERIA ZDJĘĆ