ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

data: 2019-12-29

W Niedzielę Świętej Rodzin zapraszamy małżonków, aby przed ołtarzem, odnowili przyrzeczenia małżeńskie

Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić wszystkich małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie. Prosimy wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. (...). Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie, a dla „oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu człowiekowi wiary.
Bp Wiesław Śmigiel Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

(…) ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą (…)
Jan Paweł II Kalisz, 4.06.1997. Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa