ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

DEKRET BPA WIESŁAWA ŚMIGLA ZWIĄZANY Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA

data: 2020-03-13

Dekret bpa Wiesława Śmigla związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.


Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

+ Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński
Toruń, 12 marca 2020 r.

https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/3545/dekret-bpa-wieslawa-smigla-zwiazany-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa?fbclid=IwAR0-Lnp6UCCs8whY0aRtqNwtuclSQTagCpocNaYclA1K0dsUBSE7wwM2AmE