ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

23 rocznica konsekracji kościoła

data: 2023-10-29

29 października obchodzimy 23 rocznicę konsekracji naszej świątyni.

Uroczystość poświęcenia świątyni to dzień naszego dziękczynienia za to, że mamy kościół. Niewierzącym świątynie nie są potrzebne. Jeśli to od nich zależy, niszczą je lub przeznaczają na inne cele: na sale koncertowe, muzea lub magazyny. Niewierzący nie dostrzegają sensu świątyni i troski o nią.
Świątynia potrzebna jest do spotkania z Bogiem. On w świątyni jest gospodarzem. To jest Jego własność. Jest to dom zbudowany przez ludzi dla Niego. On w nim czeka na każdego z nas. W świątyni jest tabernakulum, miejsce szczególnej obecności Chrystusa, miejsce święte. Zatem kto chce się spotkać z Bogiem, kieruje swe kroki do świątyni. Kościół jest potrzebny do słuchania słowa Bożego. Ono w świątyni jest czytane z kart Pisma świętego i głoszone w kazaniach. Ponieważ słowo Boże zawsze ma aktualne znaczenie, kto urnie go słuchać, znajduje w nim odpowiedź na nurtujące go pytania.
Kościół jest potrzebny do spożywania pokarmu dającego życie wieczne. Pokarm ten Bóg przez ręce kapłana podaje przy ołtarzu. Komu zalety na tym pokarmie, ten spieszy do kościoła. Kościół jest także potrzebny do spotkania z braćmi, którzy wymają tę samą wiarę i żyją według tej samej hierarchii wartości. W świątyni gromadzi się wspólnota nastawiona na wygranie doczesności i wieczności. Kościół jest potrzebny człowiekowi do poznania siebie w świetle prawdy. Dokonuje się to przede wszystkim w czasie modlitwy. Bóg kocha każdego człowieka takim, jakim on jest. To pozwala odpowiedzieć na miłość Boga aktem akceptacji siebie.  
Budowę kościoła p.w. św. Józefa na osiedlu w Mniszku wraz z kompleksem salek katechetycznych wg projektu architekta Andrzeja Kohnke z Gdańska rozpoczęto w 1984 roku. z wielkim zaangażowaniem wielu parafian — murarzy, cieśli, stolarzy, ślusarzy i osób beż zawodów budowlanych przystąpiło społecznie do Wdowy świątyni. Kobiety też pomagały przy budowie, m.in.: przygotowując posiłki dla pracujących. Rozpoczęto od budowy małego kościoła wraz z kompleksem trzech salek do nauczania lekcji religii oraz pomieszczeniami sanitarnymi i dużą salą konferencyjną na piętrze. Budowę małego kościoła i kompleksu salek zakończono w 1986 roku i od tego czasu rozpoczęto odprawianie Mszy św. i nabożeństw. Następnie Przystąpiono do budowy dużego kościoła św.: Józefa. Pierwszą Mszę św. w dużym kościele odprawiono 25 grudnia 1997 roku. Nie było wtedy jeszcze ławek do siedzenia i wielu innych elementów wyposażenia, które w czasie uzupełniano. Dnia 29 października 2000 roku duży kościół został uroczyście konsekrowany przez biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Świątynia św. Józefa charakteryzuje się owalnym kształtem, zbliżonym do rąbu i wykonana została z cegieł i żelbetonu. Na kompleks świątynny składają się: kościół główny św. Józefa, kształtem przypominający zwieńczenie korony, kaplica boczna (mały kościół), trzy salki katechetyczne, w których nieprzerwanie od 15 września 2003 roku Grudziądzkie Centrum Caritas prowadzi świetlicę św. Józefa dla dzieci, sala konferencyjna na piętrze wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
W nawie kościoła ustawione są cztery rzędy ławek mogące pomieścić około 550 osób. Do świątyni prowadzi pięć par drzwi wejściowych. W latach 2004 — 2005 wykonano płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej ze stopu żywicznego. W podziemiach kościoła znajduje się kaplica św. Barbary dla zmarłych z chłodnią. W latach 2010-2011 wykonano wg projektu architekta Andrzeja Ryczka tryptyk ze stopu żywicznego; płaskorzeźby przedstawiający sceny z życia św. Józefa oraz płaskorzeźbę św. Jana Pawia II. W 2016 i 2017 w kościele zostały wykonane dwa ołtarze" MBN Pomocy i Miłosierdzia Bożego. Latem 2019 roku dokonano modernizacji prezbiterium, wymieniono Krzyż w prezbiterium, na którym zawieszono figurę Pana Jezusa wykonaną przez Bogusława Szycika z Gdański, zbudowano balaski do przyjmowania Komunii św. W 20218 i 2019 r. wykonano malowidła ścienne przez Cezarego Sienkiel z Lublina. Na chórze kościoła na przełomie 2022 i 2023 r. zamontowano organy piszczałkowe sprowadzone z Anglii, których przebudowy podjął się mistrz organowy Waldemar Olszewski z Chełmna. Wielu z budowniczych odeszło już do wieczności, pamiętamy o nich w naszych modlitwach. Wszystkim budowniczym i dzisiaj dbającym o naszą świątynię wyrażamy serdeczne podziękowania — Bóg zapłać.

W środę 1 listopada o 7.30 odprawiona zostanie Msza św. za wszystkich budowniczych naszej świątyni.