ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Parafia Św. Józefa Oblubieńca - Grudziądz Mniszek

data: 2018-10-06

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU

15 września 2018 roku pielgrzymi z diecezji toruńskiej, w tym i grupa pielgrzymów z naszej parafii uczestniczyła w diecezjalnej pielgrzymce do narodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Ponad tysiąc pielgrzymów, a wśród nich członkowie bractwa św. Józefa brało w akcie zawierzenia diecezji toruńskiej opiece św. Józefa. Każdy z pielgrzymów powierzył opiece św. Józefa swoje rodziny, a także parafię. Natomiast w imieniu diecezji akt zawierzenia dokonał delegat biskupa toruńskiego ks. dr Artur Szymczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej Na początku pielgrzymi wysłuchali konferencji oraz uczestniczyli w modlitwie przed cudownym wizerunkiem św. Józefa. Późniejszej Eucharystii przewodniczył kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota. Na zakończenie odbyło się czuwanie modlitewne, podczas którego odmówiono akt zawierzenia przygotowany przez bpa Wiesława Śmigla.