ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Parafia Św. Józefa Oblubieńca - Grudziądz Mniszek

data: 2021-12-08

Zakończenie roku św. Józefa

Na zakończenie Roku św. Józefa, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, po nabożeństwie do św. Józefa, które poprowadziło nasze Bractwo św. Józefa - ks. proboszcz dokonał aktu zawierzenia św. Józefowi. Na zakończenie Eucharystii, nasz gość O. Mariusz Bigiel SJ poświęcił obraz bł. Stefana Wyszyńskiego. W minioną niedzielę rozpoczęliśmy starania postawienia przed naszą świątynią pomnika bł. ks. kardynała. Mamy nadzieję, że dzięki staraniom zawiązanego komitetu budowy pomnika i wielu życzliwych i zaangażowanych osób uda się nam w przyszłym roku postawić pomnik, przyjaciela św. Jana Pawła II.