ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Kapłani - Parafia św. Józefa w Grudziądzu

​​​​​​​

Proboszcz

Ks. kanonik Bogdan Tułodziecki
ur. 11. 03. 1966 roku
święcenia kapłańskie 24. 06.1995 roku w Toruniu
Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy Diecezji Toruńskiej

Wikariusz

Ks. Łukasz Nehring
ur. 13.01.1990 roku
święcenia kapłańskie 27.05.2023 roku w Toruniu

Budowniczy KOścioła

Śp. ks. kanonik. Józef Lipski
ur. 4. 02. 1940 roku
święcenia kapłańskie 17. 05. 1964 roku w Pelplinie
zm. 18.04. 2021 roku