ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Modlitewna Grupa Św. Ojca Pio

 
Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu liczy około 30 członków. Uformowała się w marcu 2007 r., a 8.02.2008 r. zgodnie z art.1 Statutu Grup Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego. Jej kierownikiem duchownym został ks. Józef Lipski, proboszcz naszej parafii . Przyjęliśmy wówczas relikwie i obraz Św. Ojca Pio.
Dnia 24.10.2017 r.  z inicjatywy nowego proboszcza ks. Zdzisława Syldatka zostaliśmy zarejestrowani w  Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Obecnie naszym opiekunem jest ks. Bogdan Tułodziecki proboszcz parafii. Nasze spotkania maja miejsce 23 dnia każdego miesiąca i są poprzedzone Mszą Św. w intencji Grupy lub intencjach przez nas podanych, obejmujących ważne sprawy naszej Ojczyzny, Kościoła i naszych rodzin. Istotnym dla nas wydarzeniem są Diecezjalne Kongresy Grup Modlitewnych Ojca Pio a w 2011 i 2017 byliśmy gospodarzami kolejno: II i VIII Kongresu.  Z inicjatywy naszej grupy powstała parafialna biblioteka religijna "Ojca Pio". 


.