ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

XIII Tydzień Biblijny

data: 2021-04-18

W tym roku Tydzień Biblijny będzie przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

Tegoroczny motyw przewodni XII Tygodnia Biblijnego:

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35).

Ten cytat z Ewangelii św. Jana jest nawiązaniem do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Chrystus zaprasza wszystkich swoich uczniów, aby podczas tej uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii i Eucharystii

– tłumaczy ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz biblista.

Specyfiką tegorocznych obchodów powinno być rodzinne i osobiste czytanie Pisma Świętego

– dodaje ks. Witczyk.