ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

ODPUSTY NA ROK ŚW. JÓZEFA 8.12.2020 - 8.12.2021

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy
związany jest dar specjalnych Odpustów”

– ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.
Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcający
do  skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami:
   
spowiedź sakramentalna,
    komunia eucharystyczna,
    modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
    wyrzeczenie się przywiązania grzechu.


Penitencjaria Apostolska udziela odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu  poświęconych, a więc 19 marca
i 1 maja, a także w Święto Świętej Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19  dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.
W dekrecie czytamy między innymi: "rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia".
Treść DEKRETU dostepna pod linkiem: DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

 
w przygotowaniu...