ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Margaretki

Apostolat Margaretek jest wspólnotą osób świeckich, które będąc świadome zagrożeń kapłaństwa we współczesnej rzeczywistości, pragną nieść modlitewną pomoc kapłanom. Istotą tej pomocy jest codzienna, dozgonna modlitwa w intencji imiennie wskazanego kapłana przez konkretną osobę spośród wiernych. Wieczysty obowiązek modlitwy wymaga imiennego wskazania kapłana w wybrany jeden dzień tygodnia dla każdego z nich oddzielnie, czyli jedna osoba może należeć do kilku Margaretek. Symboliczny kwiat margaretki, stąd nazwa apostolatu, tworzy siedem osób, które wybrały jeden z siedmiu dni tygodnia. Graficznie środek margaretki zawiera imię (nazwisko) kapłana, siedem płatków wokół wymienionego kapłana imiona (nazwiska) członków apostolatu, co ilustruje rysunek. Każda z osób modli się indywidualnie. W chwili obecnej w parafii ten obowiązek modlitwy podjęło 35 osób. 

Apostolat

„Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła”. „Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu! Aby każdego dnia modlili się na różańcu”. – Orędzie Matki Bożej z Medziuyorja

Matka Boża płakała z powodu kapłanów. Płakała nie dlatego, że jesteśmy gorsi od innych. Nie! Matka Boża płakała, gdyż zapomnieliśmy wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa. Maryja pragnie abyśmy szukali kapłanów”. Ponad 70 tys. kapłanów odeszło, gdyż Kościół zapomniał o nich i nie modlił się za nich. Upadli z powodu braku modlitewnej pomocy ze strony Kościoła! Byli zdolni, studiowali, ale brakowało pomocy Kościoła, jego łaski. Matka Boża pragnie, aby Kościół kochał swych kapłanów, gdyż kapłan jest jak Mojżesz prowadzący swój lud. Bez kapłana Kościół nie wiedziałby dokąd iść. Bez nich nie ma chrześcijańskiego - sakramentalnego życia i Eucharystii. Bez nich bylibyśmy jak latorośle oddzielone od winnego krzewu. Matka Boża pragnie, aby kapłani wrócili do twojego serca, do twojej modlitwy, do twojej rodziny: abyśmy ich ochraniali.

W czasie jednego z kazań mówiłem o kapłanach. Zrozumiała mnie pewna pani profesor, która przybyła do Medziugorja z Kanady. Zrozumiała i rozwinęła apostolat modlitwy za kapłanów. Porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitwy za kapłanów. Apostolat ten nazwała Margaretka od imienia osoby, która poświęciła życie za kapłanów i jako symbol przyjęła kwiat margaretki. 

Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Każdego dnia módlcie się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła. Zróbcie Margaretkę dla swoich kapłanów!

ojciec  Jozo Zovko

​​​​​​​