ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Bractwo Eucharystyczne

Bractwo Eucharystyczne jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, zrzeszającym osoby świeckie zjednoczone wokół Jezusa rzeczywiście obecnego w Najświętszym Sakramencie. Podstawowym zadaniem Bractwa jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej, rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii. Bractwo Eucharystyczne jest odpowiedzią na głos Kościoła, wzywający do ożywienia i pogłębienia kultu Eucharystii.

Patronami Bractwa są: Niepokalanie Poczęta NMP, a także św. Józef – Oblubieniec Maryi św. Jan Apostoł, Św. Jadwiga Królowa, św. Faustyna Kowalska i św. O. Pio

Bractwo zaczęło swoją działalność 1 września 1999 roku.

Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca po wieczornej Mszy św. Zachęcamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu i zapraszamy do Bractwa Eucharystycznego.

​​​​​​​Obecnie jest nas 40 osób.