ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

TERMINY CHRZTÓW ŚW. W NASZEJ PARAFIITerminy chrztów św. w 2022 r.
25.12. Boże Narodzenie – godz. 11.30

Zgłoszenia chrztów św. dokonujemy w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu św. z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniem od rodziców chrzestnych  o praktykowaniu wiary.