ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

TERMINY CHRZTÓW ŚW. W NASZEJ PARAFII


Terminy chrztów św. w 2019 r.

20.10. Niedziela – godz. 11.30
17.11. Niedziela – godz. 11.30
25.12. Boże Narodzenie – godz. 11.30
Zgłoszenia chrztów św. dokonujemy w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu św. z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniem od rodziców chrzestnych  o praktykowaniu wiary.