ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
 • bg_page

Ogłoszenia Parafialne

 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  25.10.2020
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego
»
7.30 + Za Pawła Franelak – o spokój duszy i Miłosierdzie Boże
9.30 + Za Barbarę i zm. z rodziny
9.30 + Męża Alfonsa Papierowskiego w rocz. urodzin i zm. rodziców
            z ob. stron
11.30 + Brata Józefa w 2 rocz. śm – o Miłosierdzie Boże
11.30 + Bożenę Hałas – int. od Barbary i Czesława Skiba z Nowego Targu
18.00 ++ Rodziców: Józefę i Józefa Muskus – o Miłosierdzie Boże
           i łaskę nieba
INFORMACJE
 1. Dzisiaj przechodzimy na czas zimowy, na Mszy św. o 11.30 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego z okazji rocznicy konsekracji naszej świątyni „Mój Kościół”
 2. W tygodniu Msze św. tylko wieczorem o 18.00, w środę rano o 7.00 z nowenną do MBN Pomocy i wieczorem o 18.00. Adoracja 7.30 – 15.30
 3. Różaniec codziennie o 17.30, nie będzie różańca dla dzieci o 16.30
 4. Ks. Biskup podtrzymał wcześniej ustalony termin Bierzmowania w naszej parafii przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa. Bierzmowanie odbędzie w środę o godz. 18.00 bez udziału wiernych i świadków bierzmowania. Jeżeli ktoś się obawia o swoje bezpieczeństwo, będzie mógł przyjąć sakrament bierzmowania podczas następnego bierzmowania.
 5. W poniedziałek o 16.30 zapraszamy kandydatów do bierzmowania na próbę, we wtorek spowiedź dla bierzmowanych od 16.30. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej prosimy zwłaszcza rodziny bierzmowanych do pomocy w sprzątaniu kościoła
 6. W czwartek 29 października przypada 20 rocz. konsekracji naszej świątyni
 7. Wyłożone są druki na wypominki listopadowe oraz ulotki o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 8. Przypominamy o zakładaniu maseczek na usta i nos, zachowaniu bezpiecznych odległości i dezynfekcji rąk
 9. W związku z pandemią w tym roku 1 i 2 listopada nie odbędą się nabożeństwa na grudziądzkich cmentarzach
 10. Polecamy gazety: Niedzielę, Misyjne Drogi, kalendarze na Nowy Rok, biuletyny
 11. Odszedł do wieczności śp. Władysław Nowicki. l. 82, z ul. Beskidzkiej – pochowany w sobotę – wieczny odpocz. …
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 26.10.
18.00 + Za Jana w rocz. śm. – o Miłosierdzie Boże
Wtorek 27.10. św. Jana Kantego
18.00 + Za Krystynę Zielińską w 69 rocz. urodzin – o Miłosierdzie Boże
          i łaskę nieba
18.00 – Za parafię
Środa 28.10. BIERZMOWANIE święto św. Szymona i Judy Tadeusza
7.00 + O Miłosierdzie Boże dla Eugeniusza, rodziców i rodzeństwa
18.00 – BIERZMOWANIE
18.00 + Renatę Pawłowską w 1 rocz. śm.
Czwartek 29.10. XX ROCZNICA KOSEKRACJI KOŚCIOŁA
18.00 + Krystynę Maniszewską w 4 rocz. śm. – int. od Haliny i Jerzego
18.00 – o zdrowie dla męża Andrzeja
Piątek 30.10.
18.00 + Za Wiesławę Pietruszewską w m-c po śmierci
18.00 ++ Martę i Antoniego Rumińskich oraz zm. z rodziny z ob. stron

 
Sobota 31.10.
18.00 ++ Za Janusza Langowskiego w rocz. małżeństwa
18.00 + Za Janusza Napiontek w 67 rocz. urodzin

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 01.11.2020
Uroczystość Wszystkich Świętych

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię»
7.30 –
9.30 + Za Wiesławę Guzowską – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba
9.30 + Męża Konstantego Kuckstein, rodziców Kunegundę i Konrada
        Leśniak, Walerię i Mariana, siostrę Bogusławę, szwagra Eugeniusza
        i Izę Wojnowską
11.30 ++ Rodziców: Antoninę i Hieronima, braci: Zygmunta, Kazimierza
         i Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 + Irenę Przybysz – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba
18.00 ++ Ojca i Męża Jana Gawlik w 7 rocz. śm., rodziców z ob. stron,
         siostry i wszystkich zm. z rodziny