ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
 • bg_page

Ogłoszenia Parafialne

 
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
31.05.2020

«
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.»
7.30 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
9.30 ++ Męża Waldemara Borkowskiego w 18 rocz. śm., rodziców
          z ob. stron, Genowefę i Zdzisława
9.30 ++ Męża Konstantego Kuckstein, rodziców: Kunegundę
             i Konrada Leśniak, Walerię i Mariana, siostrę Bogusławę,
             Eugeniusza i Izę Wojnowską
11.30 + Wiesławę Guzowską – o Miłosierdzie Boże
11.30 ++ Jerzego Piątkowskiego w rocz. urodzin, rodziców Piątkowskich
          i Bednarskich
18.00 + Za śp. Georga – o spokój duszy i łaskę nieba
INFORMACJE
 1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha św., kończy się okres Wielkanocy. Po Mszy św. o 11.30 spotkanie dla rodziców dzieci przed Przyjęciem
 2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o 7.00, 10.00 i 18.00. od 17.30 zapraszamy na nabożeństwo do św. Jana Pawła II
 3. Od poniedziałku rozpoczną się nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o 17.45
 4. W środę Adoracja 7.30 – 18.00, po Mszy św. o 7.00 nabożeństwo do św. Józefa, Msza św. wieczorna w int. Róż różańcowych, Bractwa Eucharystycz., Rodziny Radia Maryja i Margaretek, po Mszy św. spotkanie formacyjne w kościele
 5. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o 18.00 Msza św. w int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy wieczornej w czwartek prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła
 6. W I piątek spowiedź 17.15 – 18.00
 7. W sobotę od 17.15 zapraszamy na nabożeństwo I sobotnie do Matki Najświętszej. O 18.00 Msza św. w int. Ojczyzny
 8. Chorych z Komunią odwiedzimy. Ks. proboszcz w piątek od 8.30, ks. Krzysztof w sobotę także od 8.30
 9. W przyszła niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 10. Od dzisiejszej niedzieli zniesione zostają limity osób uczestniczących w Msza św. w kościołach z zachowaniem odstępów 2 metrowych i noszeniem maseczek
 11. Od 6 czerwca Biskup Toruński znosi dyspensę od uczestnictwa wiernych w Mszach św.
 12. Polecamy gazety: Niedzielę, Świat Misyjny, Misyjne Drogi i Biuletyny
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 01.06. Święto NMP Matki Kościoła
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
10.00 – Za żywych i zmarłych parafian
18.00 ++ Za Romana i Zdzisławę w kolejną rocz. śm. oraz Longina
         – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba
Wtorek 02.06.
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
18.00 ++ Żonę Zofię Kiewel w 20 rocz. śm. i syna Adama w 2 rocz. śm.
         – o Miłosierdzie Boże
18.00 + Urszulę Kusch – w m-c po śmierci
Środa 03.06. św. Karol Lwanga i jego Towarzysze, męczennicy
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
18.00 – W int. Róż różańcowych, Bractwa Eucharystycz.,
            Rodziny Radia Maryja i Margaretek
18.00 ++ W 8 rocz. śm. Stanisławy Sukiennik, męża Zygmunta
           i zm. z rodziny
Czwartek 04.06.
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
18.00 – Za naszych kapłanów, o dary Ducha św., Boże błog. i opiekę NMP,
          o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za Margaretki
18.00 – O uzdrowienie duszy i ciała dla Jonasza
Piątek 05.06. św. Bonifacego
7.00 – Z podz. za otrzymane łaski, na przebłag. Majestatu Bożego
            za grzechy i o zbawienie duszy dla Tadeusza i Teresy, o zdrowie
            dla Urszuli, Danieli, ich dzieci i wnuków z rodzinami
18.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
18.00 ++ Rodziców Nowickich: Natalię i Romana, synów Zdzisława i Stefana, siostrę Lucynę
Sobota 06.06.
7.00 – Na wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa świata przeciw
             Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
18.00 – W int. Ojczyzny, by Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
             o uwolnienie od epidemii i kryzysu
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
07.06.2020

«
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu,
który jest i który był, i który przychodzi.»
7.30 ++ O Miłosierdzie Boże dla Zygmunta, Gerarda, Teresy, wnuczki Urszuli
9.30 ++ Mamę Marię Turczyn i zm. z rodziny
9.30 ++ Za Rajmunda w rocz. śm., rodziców i zm. z rodziny
11.30 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr)
11.30 – W int. syna Jakuba z okazji 18 urodzin, o zdrowie, Boże błog.
            i potrzebne łaski w dalszym dorosłym życiu – int. od rodziny
18.00 –

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24.05.2020
«
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.»
7.30 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
9.30 + Za Stanisława Rusak w 2 rocz. śm.
9.30 ++ Rodziców: Natalię i Franciszka w rocz. śm. mamy i dziadków
          z ob. stron
11.30 + Janusza Kitowskiego w m-c po śmierci
11.30 – Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę
           dla synów Jakuba i Bartosza
18.00 ++ O łaskę nieba dla Renaty i Bogdana oraz rodziców
INFORMACJE
 1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Po Mszy św. o 11.30 spotkanie dla rodziców dzieci przed Przyjęciem I Komunii świętej
 2. Nabożeństwa majowe codziennie o 17.45 z nowenną przed Uroczystością Zesłania Ducha św.
 3. We wtorek przypada Dzień Matki, będziemy modlić się za wszystkie matki
 4. W Środę Adoracja 7.30 – 18.00. Koronka do Miłosierdzia o 15.00
 5. W czwartek przypada 39 rocz. śm. Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
 6. W piątek o 16.00 nastąpi poświęcenie figury Matki Bożej nad jeziorem rudnickim. Bóg zapłać rodzinie Kawalec za odnowienie kapliczki.
 7. W przyszła niedzielę uroczystość Zesłania Ducha św.
 8. W poniedziałek 18 maja w 100 rocz. urodzin św. Jana Pawła II poświęciliśmy skwer św. Jana Pawła II z figurą Matki Bożej i pamiątkową tablicą. Bóg zapłać wszystkim za pomoc w przygotowaniu i udział w uroczystości
 9. Polecamy gazety: Niedzielę po 6 zł. i Biuletyny
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 25.05.
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
18.00 + Za Franciszka – o spokój duszy i łaskę nieba
18.00 – O zdrowie i Boże błog. dla mamy Wiesławy
Wtorek 26.05.
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
18.00 + Renatę Pawłowską z okazji Dnia Matki – int. od dzieci
18.00 + Stefanię Stange z okazji Dnia Matki – o łaskę nieba
Środa 27.05.
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
18.00 ++ O Boże Miłosierdzie i łaskę nieba dla mamy Józefy
18.00 ++ Za Stanisławę i Aleksandra Piekarskich oraz ks. Wojciecha
                Piekarskiego
Czwartek 28.05.
7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
18.00 + Irenę Zasadowską w m-c po śmierci
18.00 – W rocz. urodzin żony i babci Krystyny, o Boże błog., zdrowie,
             opiekę Matki Bożej w 57 rocz. ślubu Krystyny i Jana
Piątek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej

7.00 – Z podz. za otrzymane łaski, prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
            i zdrowie dla Elżbiety, Katarzyny i Danieli
18.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
18.00 + Za Józefę Gołębiewską w m-c po śmierci
Sobota 30.05. Wigilia Zesłania Ducha Świętego
                           Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój
                           i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

                           św. Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 roku

7.00 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
7.00 + Babcię Rozalię w 7 rocz. śm. i Mariana Wiśniewskich i zm. z rodziny
18.00 ++ Rodziców: Martę w 10 rocz. śm., Henryka przeorskich
                i zm. z rodziny
18.00 ++ Anielę i Bronisława Duda – o Miłosierdzie Boże
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
31.05.2020

«
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.»
7.30 + Za Sylwię – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (gr.)
9.30 ++ Męża Waldemara Borkowskiego w 18 rocz. śm., rodziców
          z ob. stron, Genowefę i Zdzisława
9.30 ++ Męża Konstantego Kuckstein, rodziców: Kunegundę
             i Konrada Leśniak, Walerię i Mariana, siostrę Bogusławę,
             Eugeniusza i Izę Wojnowską
11.30 + Wiesławę Guzowską – o Miłosierdzie Boże
11.30 ++ Jerzego Piątkowskiego w rocz. urodzin, rodziców Piątkowskich
          i Bednarskich
18.00 + Za śp. Georga – o spokój duszy i łaskę nieba