ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
 • bg_page

Ogłoszenia Parafialne

 


 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 1.08.2021
«Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»
(Mt 4, 4b)
7.30 + Mamę Trresę w rocz. urodzin, ojców: Czesława i Józefa,
         za Jarosława Łuczkiw
9.30 + O Miłosierdzie Boże dla Jana Ostrowskiego w 2 rocz. śm.
11.30 + Za Sławomirę Ewertowską w 3 rocz. śm.
18.00 + Za Józefa Nowińskiego – int. od żony Jadwigi
INFORMACJE
 1. Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
 2. Rozpoczyna się miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego
 3. 1 i 2 sierpnia w każdym kościele można uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”
 4. W środę wspom. św. św. Jana Marii Vianneya, adoracja 7.30 – 17.45, o 7.30 nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa, nowenna do MBN Pomocy o 17.45
 5. W czwartek rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP – M.B. Śnieżnej
 6. W Pierwszy piątek miesiąca przypada święto Przemienia Pańskiego – okazja do spowiedzi od 17.30
 7. W sobotę od 17.15 zapraszamy na nabożeństwo I sobotnie do Matki Bożej, ks. Krzysztof  od 8.30 odwiedzi chorych z Komunią św.
 8. Piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w formie sztafety jednodniowej, grupa grudziądzka pielgrzymować będzie w sobotę 7 sierpnia z Brdowa do Dąbia nad Nerem, pielgrzymi pojadą na trasę autokarem i po przejściu etapu powrócą także autokarem, zapisy w parafii św. Mikołaja w Grudziądzu
 9. Zapraszamy na jednodniową dziękczynną pielgrzymkę autokarową do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w poniedziałek 23 sierpnia, koszt 55 zł. 
 10. W przyszła niedzielę kolekta gospodarcza
 11. Polecamy gazety: Niedzielę, Misyjne Drogi i Świat Misyjny, figurki i obrazy św. Józefa w sklepiku
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 2.08.
7.00 – O zdrowie i pociechę ducha dla mamy Danuty Gąbka
18.00 + Za Józefa Murawskiego (p)
Wtorek 3.08.
7.00 – O łaskę uwolnienia i uzdrowienia dla Adriana, o Dary Ducha św.
         przez wstaw. św. Józefa i archanioła Michała
18.00 + Janinę Szutkowską – int. od lokatorów z ul. Podhalańskiej 9
Środa 4.08. wspom. św. Jana Marii Vianneya

7.00 ++ Piotra, Jana, Wiktorię, Lucjusza i Olgę Pianka – o łaskę nieba
18.00 + Za Andrzeja Paterskiego w m-c po śmierci
Czwartek 5.08.
7.00 – Za naszych kapłanów, za Margaretki i o nowe powołania kapłańskie
18.00 + W 1 rocz. śm. siostry Bogusławy Lachowskiej, męża Juliusza w 20
          rocz. śm., rodziców i teściów oraz o zdrowie dla wnuka Szymon
Piątek 6.08. święto Przemienienia Pańskiego

7.00 – Z podz. za otrzymane łaski, na przebłag. Majestatu Bożego za
        grzechy i o zbawienie duszy dla Tadeusza i Teresy, o zdrowie dla
        Urszuli, Danieli, ich dzieci i wnuków z rodzinami
18.00 ++ Rodziców Nowickich: Natalię i Romana, synów Zdzisława, Stefana
         i Władysława, siostrę Lucynę i Pawła Siwik

 
Sobota 7.08.
7.00 – Na wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa świata przeciw
         Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 ++ W 21 rocz. śm. Ryszarda Witkowskiego, Tadeusza Baniak, brata
          Tadeusza i rodziców z ob. stron, Marię Lubrecht
18.00 – za parafię
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 8.08.2021
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
»

(J 6, 51ab)
7.30 ++ Za Ewę Dobrzyńską – o Miłosierdzie Boże
9.30 + Za Janinę Szutkowską – int. od 7 róży różańcowej
9.30 ++ Za Hannę, Stanisława, Mieczysława oraz Stefana – o spokój duszy
11.30 + za Mieczysława Pyra – int. od Alicji i Jana Kocemba z córką
         z Kamionki Wielkiej
11.30 ++ Dziadków z ob. stron – o łaskę nieba
18.00 + Za Władysławę i Edmunda Melerowskich, Marię i Jerzego Stolp
           oraz Zenobię i Tadeusza Andrzejczyk i rodzeństwo