ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
 • bg_page

Ogłoszenia Parafialne

 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
24.09.2023

«Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.»

(Por. Dz 16, 14b)
7.30 – Dziękcz. w 32 rocz. ślubu: Jolanty i Włodzimierza
9.30 + Za Stanisława Nakoniecznego w 1 rocz. śm.
11.30 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)
18.00 ++ Edwarda Dąbal – o łaskę nieba 
 
INFORMACJE
 1. Dzisiaj obchodzimy Światowy dzień Migranta i Uchodźcy. Na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolska pielgrzymka Małżeństw i RodzinW poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na katechezę dla dorosłych do salki
 2. We wtorek od 17.30 zapraszamy na nabożeństwo do św. O. Pio, po Mszy św. spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy św. O. Pio
 3. W środę św. Wincentego a Paulo, adoracja 7.30 – 17.45.
 4. W czwartek w ramach ogólnopolskiej modlitwy do Miłosierdzia  Bożego, zapraszamy
  o 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego przy figurze Serca Pana Jezusa przy
  ul. Kaszubskiej
 5. W piątek święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 6. W sobotę wspom. św. Hieronima, biblisty i dra Kościoła
 7. Od przyszłej niedzieli rozpoczną się nabożeństwa różańcowe, dla dorosłych codziennie
  o 17.30, z udziałem dzieci i młodzieży w we wtorki i czwartki o 17.30 oraz w niedzielę
  o 11.20, przed Mszą św.
 8. Polecamy gazety: Niedzielę, Świat Misyjny, Misyjne Drogi i biuletyny

…................................
Papieskie intencja modlitwy na wrzesień 2023:
Za ludzi żyjących na marginesie:
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.


 
Módlmy się o pokój w Ukrainie i na całym świecie.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 25.09.  
7.00 ++ Antoninę i Franciszka Sztrzemkowskich
7.00 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)
Wtorek 26.09. św. Kosmy i Damiana   

7.00 – W int. Grzegorza – o Boże błog. i potrzebne łaski
18.00 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)
18.00 ++ Rodziców: Piotra i Stefanię oraz zm. z rodziny Furfos
Środa 27.09. św. Wincentego a Paulo 

7.00 + Mamę Leokadię w 10 rocz. śm. i zm. z rodziny Ubychów i Kozłowskich
18.00 + Ks. Józefa Lipskiego (gr) …..
18.00 + Romana Syrowskiego w 1 rocz. śm.
Czwartek 28.09. św. Wacława    
7.00 – W podzięk. Panu Bogu i Matce Bożej oraz wszystkim, którzy modlili
         się o szczęśliwą operację dla Adama
18.00 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)
18.00 + Zygmunta Węgler (p)

Piątek 29.09. święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.  

7.00 – W int. Mirosławy z okazji urodzin, o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18.00 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)

 
Sobota 30.09. św. Hieronima
7.00 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)
18.00 + Męża Aleksandra w 10 rocz. śm. rodziców z  b. stron, syna Andrzeja,
           siostrę Janinę, Bolesława, Andrzeja i Jerzego
18.00 + Teresę Wrońską – int. od chrześnicy Krystyny z rodziną
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
01.10.2023

«Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.»
(Por. J 10, 27)
7.30 ++ Jana Bork i rodziców Derkowskich i Bork
9.30 + Mamę Krystynę i ojca Władysława Krajewskich
9.30 + Ks. Józefa Lipskiego (gr)
11.30 + Mamę Janinę Lewandowską w 39 rocz. śm. i ojca Jana
11.30 – W int. Ewy i Michała w 18 rocz. ślubu, z prośbą o Boże błog.
         i opiekę dla rodziny
18.00 + Mamę Urszulę w 14 rocz. śm. ojca Stefana, teściów:
          Annę i Tadeusza Bajerskich