ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
 • bg_page

Ogłoszenia Parafialne

 
II Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2019
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie»
 1. Trwa Wielki Post – czas pokuty i nawrócenia, prosimy o zachowanie trzeźwości i udział w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale w niedzielę o 17.30
 2. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które trwać będą do środy włącznie. Nauki rekolekcyjne głosić będzie o. Krzysztof za zgromadzenia księży Werbistów. Od poniedziałku do środy nie będzie Mszy św. rano o 7.00, tylko wieczorem o 18.00. dzisiejsza kolekta przeznaczona jest dla o. rekolekcjonisty i potrzeby o. Werbistów
  Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły od poniedziałku do środy
 3. Dzisiaj Niedziela „Ad Gentes”, przed kościołem zbiórka na misje św.
  Spowiedź św. przed odpustem w poniedziałek 17.00 – 18.00
 4. We wtorek 19 marca uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP. o 10.00 Msza św. odpustowa z udziałem dzieci i młodzieży, wieczorem o 18.00 uroczysta suma w int. parafii z procesją Eucharystyczną wokół świątyni – zapraszamy do udziału. Do wtorku o 17.50 odmawiamy nowennę do św. Józefa
 5. W środę Adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego, o 17.45 nowenna do MBN Pomocy
 6. Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 16.00, dla dorosłych o 17.30, za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.
 7. W sobotę od 17.30 nabożeństwo do św. O. Pio
 8. W przyszła niedzielę o 11.30 Chrzty św., pouczenie dla rodziców i chrzestnych w sobotę po mszy o 18.00
 9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i terenu przed kościołem oraz za ofiary na kolektę gospodarczą
 10. Polecamy gazety: Niedzielę, Świat Misyjny, gazetki paraf. oraz kalendarze na każdy dzień Wielkiego Postu z rozważaniami księży Werbistów po 25 zł oraz świece paschałki po 10 zł i ozdobne po 15 zł..
 11. Można odbierać kartki do spowiedzi wielkanocnej
 12. Odeszła do wieczności śp. + Irena Wiśniewska, l. 92, z ul. Podhalańskiej 5 – wieczny odpocz. ...
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 18.03.
18.00 + Bogusławę Łubek w m-c po śmierci
18.00 ++ Ojca Bogdana i brat Józefa z okazji imienin – O Miłosierdzie Boże i łaskę nieba

Nowenna do św. Józefa Dzień IX - Śmierć św. Józefa
Rozważanie: ŚMIERĆ ŚW JÓZEFA

Święty Józef, po wypełnieniu swojej misji życiowej, został wezwany do wieczności. Odchodził z tego świata w pokoju, choć było mu ciężko rozstać się z Małżonką i Synem, których miłował i służył Im ofiarnie przez wszystkie swoje dni. Całe jego życie, święte, bez skazy grzechu, było przygotowaniem do tej ostatniej chwili. Można więc powiedzieć, że „mąż sprawiedliwy nie lękał się śmierci”. Dlatego stał się Patronem umierających.
Świętych Józef przychodzi z pomocą umierającym, dodaje im potrzebnych sił, rozprasza grozę rozstania się z tym światem i z bliskimi sercu osobami. Łagodzi ból, niepewność i obawę. Niekiedy nawet daje poznać dzień zgonu, aby człowiek mógł się lepiej przygotować na spotkanie z Bogiem.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, Ty umierałeś wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi, naucz mnie tak żyć, abym zasłużył na szczęśliwą wieczność. Niech nie marnuję żadnej okazji do czynienia dobra i nie tracę cennego czasu, jaki mi jest dany. Nie pozwól mi zapomnieć, że w chwili Bogu wiadomej, będę musiał zdać rachunek ze wszystkich swoich spraw. Wyjednaj mi taką śmierć, po której będę mógł, radosny i szczęśliwy, zamieszkać w domu Ojca, oczekującego mego powrotu.

 
Wtorek 19.03.
Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

10.00 – Za dzieci i młodzież naszej parafii – O Boże błog. i opiekę Matki Najśw., by Pan Jezus był w ich życiu najważniejszy
18.00 – Suma odpustowa w int. żywych i zmarłych parafian
18.00 – O zdrowie i Boże błog. z okazji imienin dla ks. seniora Józefa i proboszcza ks. Bogdana
Modlitwa do św. Józefa
Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci - mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Środa 20.03.
18.00 ++ Jadwigę Karolczak, Wandę i Brunona Zielińskich oraz dziadków z ob. stron
18.00 + Mamę Józefę o łaskę nieba i wieczne zbawienie
Czwartek 21.03.
7.00 –
18.00 + Zofię Kiełbratowską – int. od lokatorów z ul. Sportowców 18
Piątek 22.03.
7.00 ++ za Józefa i Halinę – O Miłosierdzie Boże
18.00 – O zdrowie i Boże błog. na dalsze lata dla córki w dniu urodzin – int. od mamy
Sobota 23.03.
7.00 –
18.00 – W int. ks. seniora Józefa – o zdrowie i Boże błog. – int. od Grupy św. O. Pio

 
III Niedziela Wielkiego Postu 24.03.
«Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.»

7.30 ++ W 10 rocz. śm. Heleny Jaromirskiej, ojca Franciszka, męża Zygmunta i zm. z rodziny
9.30 ++ Męża Jana Gawlik, rodziców z ob. stron, zm. siostry i wszystkich zm. z rodziny
9.30 ++ Zofię i Józefa Górskich i zm. z rodziny z ob. stron
11.30 – W int. chrzczonych dzieci i ich rodziców
18.00 ++ Eugeniusza Chestowskiego w 4 rocz. śm. i rodziców Chełstowskich

I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019
«Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»
 1. Rozpoczął się Wielki Post – czas pokuty i nawrócenia, prosimy o powstrzymanie się od picia alkoholu i udział w nabożeństwach wielkopostnych
 2. Gorzkie Żale o 17.30, Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 16.00, dla dorosłych   o 17.30, za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.
 3. Od dzisiaj rozpoczyna się nowenna do św. Józefa, którą będziemy odmawiać codziennie o 17.50.
 4. W środę adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego, o 18.00 msza św. w int. Róż Różańcowych, Bractwa Eucharystycznego i Rodziny Radia Maryja oraz spotkanie formacyjne.
 5. W piątek po mszy wiecz. zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła.
 6. Dzisiaj w parafii kolekta gospodarcza.
 7. Od przyszłej niedzieli rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadzić będzie o. Krzysztof ze zgromadzenia księży Werbistów.
 8. Polecamy gazety: Niedzielę, Świat Misyjny, gazetki paraf. oraz kalendarze na każdy dzień Wielkiego Postu z rozważaniami księży Werbistów po 25 zł .
 9. Odeszły do wieczności śp. Zofia Kiełbratowską l. 79, z ul Sportowców 18 i śp. Ewa Szymańska, l. 70 z ul. Sportowców 6 – pochowane w sobotę – wieczny odpoczynek ...
Nowenna do św. Józefa Dzień I
Rozważanie: POKORA ŚW. JÓZEFA
Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, więc według powszechnej opinii powinien być bogaty i sławny. Jednak z woli Bożej spędził życie w ubóstwie, miłował je i nie pragnął odmiany. Nie przewidując godności, jaka miała go spotkać, poślubił pokorną Dziewicę Maryję. Gdy dowiedział się, że za wolą Bożą została Ona Matką Zbawiciela, przejął się w stosunku do Niej głęboką pokorą. Kiedy Syn Boży nazywał go ojcem, jeszcze bardziej wzrastała w nim ta cnota, także pod wpływem przykładu uniżenia się Boga – Człowieka.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj też dla mnie swoimi modlitwami tę wspaniałą cnotę. Tyle jest we mnie zła: moje myśli są wyniosłe, moje słowa – pełne pychy, a czyny powodowane przesadną ambicją. Siebie cenię wysoko i stawiam na pierwszym miejscu, a w bliźnim tak rzadko widzę dobro. Gdy ktoś wyrządzi mi przykrość, albo mnie upokorzy, gniewam się, pragnę zemsty i przebaczam z trudnością.
Wyjednaj mi, św. Józefie, skromne mniemanie o sobie, abym się nigdy nie wynosił nad innych. Uproś mi także poznanie siebie i niech pamiętam, że co mam dobrego, Bogu zawdzięczam jedynie, nie sobie.


INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 11.03.
7.00 – O opiekę matki Bożej i Dary Ducha św. dla ks. proboszcza Bogdana z okazji urodzin
18.00 ++ Barbarę i zm. z rodziny Kwiatkowskich
Z okazji urodzin ks. Bogdanowi życzymi za wstawiennictwem Maryi i św. Józefa wielu łask Bożych w posłudze w naszej parafii

Nowenna do św. Józefa  Dzień II - Czystość
Rozważanie: CZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością. Bóg wyróżnił go, uwalniając od złych skłonności, a on okazał się godny Bożego zaufania. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła; ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, św. Józef rozwijał daną mu łaskę niewinności. Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę, mógł wybierać dobro albo zło. Jednak nigdy w życiu nie popełnił żadnej niedoskonałości.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi ten dar, żeby ani złe słowa, ani złe przykłady nie wywarły wpływu na moją duszę. Pomóż mi unikać okazji do grzechu, bo tak trudno mi walczyć z pokusami. Łatwo natomiast się uniewinniam, kiedy popełnię grzech. Znajduję wiele wykrętów, żeby zejść z prostej drogi przykazań. Moje intencje nie zawsze są czyste, w słowach czasem kryje się podstęp a czyny nieraz godzą w bliźniego.
Więc naucz mnie, święty Józefie, pilnej czujności nad mymi uczuciami i nad moją wyobraźnią, abym stał się człowiekiem prawym i szlachetnym, człowiekiem czystych rąk.
Wtorek 12.03.
7.00 + Ojca Józefa w 23 rocz. śm., mamę Leokadię i zm. z rodziny
18.00 – O zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Martysi, żony Krystyny i wnuka Pawła w dniu urodzin

Nowenna do św. Józefa Dzień III - Cierpliwość
Rozważanie: CIERPLIWOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef w całym życiu odznaczał się cierpliwością. W Betlejem szukał wytrwale schronienia dla Maryi oczekującej Dziecka. Podczas dalekiej drogi do Egiptu wycierpiał wiele trudów i niewygód. Będąc w obcym kraju musiał zdobywać środki utrzymania. Po powrocie do Nazaretu codzienną ciężką pracą fizyczną zapewniał byt materialny Świętej Rodzinie.
Święty Józefa, dobry mój Patronie, przeżyłeś tyle zmartwień i goryczy, zaznałeś wiele przykrości od ludzi, Bóg Cię doświadczył w sposób niezrozumiały. Wyjednaj dla mnie łaskę wytrwałości w codziennych, zwykłych sprawach i w tych bolesnych, nieoczekiwanych. Tak bardzo mi brakuje cnoty cierpliwości. Nie umiem czekać, ogarnął mnie pośpiech. Cofam się przed każdą niewygodą i bólem fizycznym, drobną dolegliwość uważam za krzywdę, zniechęcam się łatwo do ludzi.
Więc proszę Cię, św. Józefie, wyproś mi tę łaskę, bym umiał naśladować Ciebie i ze spokojem, nie tracąc nigdy równowagi ducha, z mądrą cierpliwością przyjmował wszystko, co Bóg raczy zesłać.
Środa 13.03.
7.00 –
18.00 – W int. róż różańcowych, Bractwa Eucharystycznego i Rodziny Radia Maryja
18.00 + Męża Władysława Trytek w 1 rocz. śm. – O Miłosierdzie Boże

Nowenna do św. Józefa Dzień IV - Posłuszeństwo
Rozważanie: POSŁUSZEŃSTWO ŚW. JÓZEFA

W ciągu całego życia św. Józef był doskonale posłuszny. Ewangelia nadaje mu zaszczytne miano sprawiedliwego, ponieważ żył w bojaźni Bożej i wykonywał wiernie przepisy prawa Bożego i ludzkiego. Chętnie wypełniał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano bez ociągania się i bez względu na trudności.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi tę łaskę, abym znajdował upodobanie w posłuszeństwie ze względu na Boga, który zawsze i we wszystkim pragnie mego dobra.
Bóg mi objawia swoją wolę przez przykazania, a ja tak często je łamię, kieruję się własnym upodobaniem, wygodą, egoizmem. Lekkomyślnie popełniam drobne niewierności i łatwo ulegam pokusom, natomiast z łaski spowiedzi korzystam opieszale. Lekceważę sobie dobre natchnienia i rady światłych ludzi, których mi Bóg pozwala spotykać. Nawet pomijam głos mego sumienia, gdy mi tak wygodnie.
Pomóż mi więc, św. Józefie, abym umiał mądrze korzystać z pomocy w życiu duchowym i wyjednaj mi cnotę posłuszeństwa.
Czwartek 14.03.
7.00 – O zdrowie dla Janiny
18.00 + Zofię Kiełbratowską i zm. z bloku Sportowców 18 – int. od lokatorów

Nowenna do św. Józefa Dzień V - Pobożność
Rozważanie: POBOŻNOŚĆ ŚW. JÓZEFA

Święty Józef był człowiekiem bogobojnym. Kochał Boga całym sercem i służył Mu w pokorze. Wszystko, czego Bóg od niego zażądał, wypełniał z wierną miłością i poświęceniem. Starał się o to, by swoim życiem i pracą podobać się Jemu. Ośrodkiem jego myśli, celem wszystkich starań był Bóg, później – Jezus; żył z Nim i dla Niego. W tym zjednoczeniu z Bogiem wyraża się najpełniej pobożność św. Józefa.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, naucz mnie swoim przykładem, abym w każdej sytuacji szukał Boga i żył w Jego obecności. Ty wiesz, jak rzadko dostrzegam znaki Bożej Opatrzności w moim życiu. Tak mało myślę o Bogu. Moja modlitwa często jest jałowym obowiązkiem.
Naucz mnie, święty Józefie, częściej zwracać swe serce ku Bogu. Naucz łączyć myśli i uczucia z Matką mego Pana, z aniołami i świętymi. I módl się razem ze mną tak, jak modliłeś się z Jezusem, Twoim przybranym Synem.
Piątek 15.03.
7.00 + Za Władysławę z okazji urodzin – O Miłosierdzie Boże i łaskę nieba
18.00 – O łaskę powrotu do zdrowie dla Zbigniewa

Nowenna do św. Józefa Dzień VI - Życie wewnętrzne
Rozważanie: ŻYCIE WEWNĘTRZNE ŚW. JÓZEFA

Święty Józef żył zwyczajnie w małym miasteczku jako przykładny małżonek i ojciec. Lecz było to życie zjednoczone z Bogiem, dlatego osiągnął wyżyny świętości. Będąc zasłuchany i wpatrzony w Boga, umiał doskonale łączyć codzienne obowiązki z bogatym życiem duchowym. Przez modlitwę uświęcał swoją pracę, umacniał ufność, pomnażał miłość ku Bogu. Jego wrażliwość na Boże natchnienia miała także swe źródło w modlitwie.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, módl się za mną, gdyż bardzo mi jest potrzebna pomoc w drodze do Boga. Tak łatwo jest rozproszyć dary łaski, zwłaszcza że mnie zanadto pochłaniają sprawy materialne. Mam czas na wszystko, dla Boga przeznaczam zaledwie krótkie chwile. Modlitwę traktuję jak obowiązek, zapominając, że jest to spotkanie z najlepszym Ojcem. Unikam ciszy i samotności, choć wiem, że Bóg przemawia tylko do serc skupionych. Wykonywane obowiązki, ludzie z mego otoczenia, różne ważne dla mnie sprawy oddalają mnie od Boga. Załamuję się pod wpływem niepowodzeń, bo bardzo wątła jest moja ufność w Panu.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, proszę Cię, wybłagaj mi to wszystko, co jest konieczne i pożyteczne dla życia świętego, takiego jakie pragnę prowadzić i które się Bogu podoba.
Sobota 16.03.
7.00 –
18.00 + W 30 rocz. śm. Józefa Fischer, w 1 rocz. śm. Jarosława, 4 rocz. śm. Kazimierza, Marię i Antoniego
18.00 ++ Jerzego Niegórskiego, Helenę, Jana, za Władysława i Kazimierza Marońskich

Nowenna do św. Józefa Dzień VII - Ufność
Rozważanie: UFNOŚĆ ŚW. JÓZEFA
Święty Józef odznaczał się głęboką wiarą. Chociaż był doświadczany trudnymi próbami, nigdy się nie zachwiała jego ufność do Boga. Nie wątpił w słowa posłańca Bożego, nie wysuwał trudności, nie zwlekał, lecz spokojnie i zdecydowanie wypełniał polecenia, np. przyjmując Maryję do swego domu lub uciekając z Jezusem i Jego Matką do Egiptu.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi cnotę ufności, której mi tak bardzo brakuje. Jakże często tracę nadzieję, gdy spotka mnie doświadczenie Boże, choroba lub inne cierpienie. Wówczas budzi się we mnie żal do Boga. Na widok panoszącego się zła, krzywdy ludzkiej, niesprawiedliwości, zaczynam wątpić, czy Bóg w ogóle istnieje, skoro na takie rzeczy pozwala.
Nie dopuść więc, święty Józefie, abym kiedykolwiek wątpił w Opatrzność Bożą, załamywał się lub był smutny. Niech moja twarz zawsze będzie pogodna, moje serce spokojne, a słowa życzliwe. Wyjednaj mi swymi modlitwami ufność w dobroć Boga, który mnie kocha.
Naucz mnie, święty Józefie, żyć w całkowitym zawierzeniu Bogu, abym w każdych warunkach z dziecięcą prostotą pozwolił się prowadzić Bożej Opatrzności, jak przystało temu, kto otrzymał obietnicę wiecznego szczęścia.

 
II Niedziela Wielkiego Postu 17.03.
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie»

7.30 – Za parafię
9.30 ++ Alinę i Władysława – o miłosierdzie Boże i łaskę nieba
9.30 + Wiesławę Muzal – int. od kolegów i koleżanek z ZST
11.30 + Irenę Przybysz – int. od rodziny Przybysz, Walczewskich i chrześniaka Radosława
11.30 ++ Rodziców: Jadwigę i Stanisława Chylińskich w rocz. śm., rodziców: Irenę  i Kazimierza Labocha i brata Janusza
18.00 –

Nowenna do św. Józefa Dzień VIII - Miłość do Pana Jezusa
Rozważanie: MIŁOŚĆ DO PANA JEZUSA

Święty Józef kochał Jezusa gorącą miłością. Z woli Opatrzności był dla Syna Bożego ojcem na ziemi. Mógł dbać o Jego potrzebny, wychowywać Go i cieszyć się Jego stałą bliskością. Była to miłość ofiarna, zdolna do poświęceń i wyrzeczeń. Wszystkie niedostatki, przykrości i cierpienia hojnie wynagradzał mu Jezus swoją synowską miłością, szacunkiem i posłuszeństwem.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, Ty wiesz, jak wątła i krucha jest moja miłość do Boga. On pierwszy mnie umiłował i oddał za mnie swoje życie, a ja odpowiadam Mu niewdzięcznością. Więcej kocham świat i siebie, i dbam raczej o sprawy doczesne.
Racz więc wyjednać mi czystą miłość, mocną i skuteczną, abym kochając szczerze Boga tu na ziemi, mógł potem w niebie cieszyć się Jego widokiem razem z Tobą i wszystkimi świętymi.

 
VIII Niedziela zwykła – 02.03.2019
«Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia»
 1. Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
 2. Dzisiaj, w poniedziałek i wtorek 17.30 – 18.00 wystawienie Najśw. Sakramentu
 3. W poniedziałek przypada święto św. Kazimierza Królewicza, po mszy wiecz. spotkanie Stowarzyszenia Kolejarzy
 4. W Środę przypada Popielec, którym rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z posypaniem głów popiołem o 7.00, 10.00, 16.00 i 18.00. Adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego
 5. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 16.00, dla dorosłych o 17.30. Gorzkie Żale w Niedzielę o 17.30
 6. W piątek ks. proboszcz od 8.30 odwiedzi chorych
 7. W sobotę 9 marca, po mszy św. wieczornej, spotkanie formacyjne Bractwa Św. Józefa - zapraszamy członków Bractwa, omówimy m.in. przygotowania do Odpustu Parafialnego 19 marca. Przed mszą Bractwo poprowadzi różaniec.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 04.03. Wspomnienie Św. Kazimierza, królewicza
7.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB dla Reginy z okazji urodzin
18.00 – o łaskę zdrowia dla brata Józefa, Boże błog., opiekę MBN Pomocy – intencja od siostry Geni
Wtorek 05.03.
7.00– o łaskę zdrowia, Boże błog., opiekę MBN Pomocy dla brata Józefa – intencja od brata z rodziną
18.00 + Wiesławę Muzal w m-c po śm.
Środa 06.03.      Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu
«Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego»
Popielec to jeden z dwóch dni w roku liturgicznym, w których obowiązuje post ścisły — polegający na niespożywaniu potraw mięsnych oraz ograniczeniu posiłków do trzech, w tym jednego do syta i dwóch niepełnych.
7.00 – za parafię
10.00 –
16.00 –
18.00 – dziękczynna w 19 rocz. ślubu Izabeli i Krzysztofa, z prośbą o Boże błog. dla rodziny oraz o udaną operację syna
Czwartek 07.03. Wspomnienie Św. męczennic Perpetuły i Felicyty
7.00 – w intencji naszych kapłanów, by silni Bogiem mogli godnie służyć w Kościele Chrystusowym oraz o nowe powołania kapłańskie
18.00 + Krystyną Majerowską w 3 r. śm.
18.00 + rodziców Edmunda i Krystynę Aleksandrowicz w 5 r. śm. Mamy Krystyny
Piątek 08.03.
7.00 –
18.00 – za Radosława Quandt – o zdrowie i łagodny przebieg leczenia, oraz Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego
Sobota 09.03.
7.00 –
18.00 – w podziękowaniu za dar macierzyństwa, z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Weroniki
18.00 + Renatę Lewandowską z okazji 77 urodzin, o spokój duszy i Miłosierdzie Boże

 
I Niedziela Wielkiego Postu 10.03.
«Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»

7.30 + Władysławę Urbanowską w 6 r. śm.
9.30 – z okazji urodzin Proboszcza, o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże - int. od p. dyrygent i chóru
9.30 – w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Najśw. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny
11.30 + Milenę Becker – int. od rodziny Paszkiewicz
11.30 + Irenę Przybysz – int. od lokatorów z Podhalańskiej 3
18.00 + Zbigniewa Rogowskiego, Mariana i rodziców z obojga stron

VII Niedziela zwykła – 24.02.2019
«Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem
»
 1. Msze św. w tygodniu w małym kościele
 2. W Środę adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego, o 17.45 nowenna do MBN Pomocy
 3. W I piątek m-ca spowiedź dla dzieci, kandydatów do bierzmowania 16.30 – 18.00, po mszy wieczornej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, obecność obowiązkowa
 4. W I sobotę m-ca od 17.30 zapraszamy na nabożeństwo I sobotnie do Matki Bożej, jako wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa świata przeciwko Maryi. O 18.00 Msza św. w int. Ojczyzny
 5. Ks. Krzysztof odwiedzi chorych z Komunią w sobotę od 8.30
 6. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
 7. Są wolne intencje, prosimy zamawiać intencje mszalne
 8. Polecamy gazety: Niedzielę, Świat Misyjny i gazetki paraf.,
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 25.02.
7.00 –
18.00 + Mamę Stefanię Kosińską w 10 rocz. śm.
Wtorek 26.02.
7.00 – W int. Janka w dniu 4 urodzin – o uzdrowienie z choroby przez wstaw. MBN Pomocy – prosi prababcia, dla córki Małgorzaty o radość, miłość i błog. na każdy dzień
18.00 + Dorotę Lewandowską (p)
Środa 27.02.
7.00 –
18.00 + za Jerzego Bala – o spokój duszy i Miłosierdzie Boże – int. od rodziny Burek
Czwartek 28.02.
7.00 – O zdrowie, Boże błog. opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Zygmunta z ok. urodzin
18.00 + Za Bogusławę Łubek – int. od lokatorów z ul. Podhalańskiej 1
Piątek 01.03.
7.00 – Z podz. za otrzymane łaski, na przebłag. Majestatu Bożego za grzechy i o zbawienie duszy dla Tadeusza i Teresy, o zdrowie dla Urszuli, Danieli, ich dzieci i wnuków z rodzinami
18.00 ++ Rodziców Nowickich: Natalię i Romana, synów Zdzisława i Stefana, siostrę Lucynę
Sobota 02.03.
7.00 – Na wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 – W int. Ojczyzny

 
VIII Niedziela zwykła 03.03.
«Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia»

7.30 ++ Helenę i Stanisława Braszkiewicz i zm. z rodziny Bielawskich
9.30 ++ Za Leona i zm. z rodziny
9.30 – W int. syna Krzysztofa z ok. 18 urodzin – o zdrowie, Boże błog. i Dary Ducha św. w dalsze dojrzałe życie
11.30 ++ Sławomirę Ewertowską – o spokój duszy i łaskę nieba
11.30 ++ Stefanię Kukielską w 1 rocz. śm, ojca Edmunda i dziadków z ob. stron
18.00 + Renatę Ledwochowską w m-c po śmierci


VI Niedziela zwykła – 17.02.2019
«Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie»
 1. Dzisiaj po mszy św. o 11.30 spotkanie dla dzieci przed Przyjęciem do I Komunii św.
 2. Msze św. w tygodniu w małym kościele
 3. W Środę adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego, o 17.45 nowenna do MBN Pomocy
 4. W piątek święto katedry św. Piotra Ap.
 5. Są wolne intencje – prosimy o zamawianie intencji mszalnych
 6. Polecamy gazety: Niedzielę, Misyjne Drogi i gazetki
 7. Bóg zapłać za pomoc w organizacji i przeżyciu Parafialnego Dnia Chorego oraz za ofiary na kolektę gospodarczą,
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 18.02.
7.00 + Teresę Żak i Gabrielę Znaniecką – o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba
18.00 + Renatę Ledwochowską
Wtorek 19.02.
7.00 ++ Dziadków: Mariannę i Jana Żak – O Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba
18.00 – W pewnej intencji
Środa 20.02.
7.00 –
18.00 – W podzięk. za pielgrzymkę do Medjugorie – o zdrowie i Boże błog. dla uczestników pielgrzymki
Czwartek 21.02.
7.00 –
18.00 + Milenę Becker w m-c po śmierci – O Miłosierdzie Boże
Piątek 22.02. Wspomnienie Katedry świętego Piotra, Apostoła
7.00 – za parafię
18.00 + Za Kazimierę w 14 rocz. śm.
Sobota 23.02. Wspomnienie świętego Polikarpa biskupa i męczennika
7.00 –
18.00 + Irenę Przybysz – int. od rodziny Walczak i Boncalskich

VII Niedziela zwykła 24.02.
«Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem»

7.30 –
9.30 + Genowefę Małaczewską w 1 rocz. śm. – O Miłosierdzie Boże
11.30 + Za Aleksandra Wrońskiego w 1 rocz. śm. i rodziców w ob. stron
18.00 + Brata Alberta Wiśniewskiego – O Miłosierdzie Boże


V Niedziela zwykła – 10.02.2019
wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi»
 1. Msze św. w tygodniu w małym kościele
 2. W poniedziałek 11 lutego przypada wspom. NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego, w naszej parafii dodatkowa msza św. w int. chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia o 10.00. Po mszy św. spotkanie przy kawie dla chorych. Można skorzystać z transportu, który dowiezie chorych do kościoła na Mszę św.
 3. W Środę adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzie Bożego, o 17.45 nowenna do MBN Pomocy
 4. W czwartek 14 lutego przypada święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy oraz św. Walentego – kapłana i męczennika
 5. W przyszła niedzielę na mszy św. o 11.30 Chrzty św. oraz spotkanie dla dzieci przed Przyjęciem do I Komunii św.
 6. Polecamy gazety: Niedzielę, Misje Dzisiaj i gazetki
 7. W czasie wakacji planowane są dwie pielgrzymki: w lipcu do Kotliny Kłodzkiej i Czech oraz druga w sierpniu - trzy stolice: Bratysława, Wiedeń, Budapeszt.
  Szczegółowe informacje i zapisy w Świetlicy od wtorku do czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00.
 8. Bóg zapłać za pomoc w rozebraniu dekoracji świątecznych i sprzątaniu kościoła.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 11.02. Najświętsza Maryja Panna z Lourdes
7.00 ++ Krystynę Cieluch, Mieczysława Cieluch i Jakuba Głowackiego
10.00 – W intencji chorych
10.00 ++ Henryka Żurawskiego w 9 rocz. śm. rodziców: z ob. stron, braci: Henryka i Zygmunta
18.00 –
Wtorek 12.02.
7.00 – w int. córki Magdy w dniu urodzin – o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18.00 + Irenę Piekarską – int. od lokatorów z Puszkina 3
Środa 13.02.
7.00 – za wstaw. św. Rodziny dla Bogumiły w 70 urodziny – o zdrowie i Boże bł.
18.00 + Renatę Ledwochowską – int. od rodziny ze Śremu
Czwartek 14.02. święci Cyryl, mnich i Metody, biskup, patroni Europy
7.00 –
18.00 – Dziękcz. z okazji 90 urodzin Stefanii, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę matki Najśw. dla jubilatki i całej rodziny
18.00 + Za Wiesławę Muzal – O Miłosierdzie Boże
Piątek 15.02.
7.00 – Za parafię
18.00 + Edwina Sowińskiego w 20 rocz. śm. – O Miłosierdzie Boże
Sobota 16.02.
7.00 – W dniu urodzin Bernadety – o błog. Boże, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i wypełnianie woli Bożej
18.00 + W 2 rocz. śm. mamy Elżbiety Szymkowiak – o Miłosierdzie Boże
18.00 + Irenę Przybysz – int. od lokatorów z Podhal. 3 
VI Niedziela zwykła 17.02.
«Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie»

7.30 + Wacława Kozłowskiego w 15 rocz. śm i zm. z rodziny
9.30 ++ W 29 rocz. śm. Stefanii, ojca Bronisława, zm. z rodzin Mówka i Rychlik, brata Ryszarda
9.30 ++ Rodziców z ob. stron: Franciszkę i Stefana oraz Reginę i Edwarda
11.30 ++ Teresę Buda w 5 rocz. śm, Genowefę, Mariannę, Władysława Osmańskich, Jadwigę, Jerzego, Stanisława Moszyńskich
11.30 – W int. chrzczonych dzieci
18.00 + O łaskę nieba dla Marka Wejman i jego rodziców
18.00 + Męża Tadeusza w I rocz. śm., rodziców Lanieckich i Klajn, rodzeństwo z ob. stron Urszulę, Zygmunta i Celinę
 
 
IV Niedziela zwykła – 03.02.2019
Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika

«
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność»
 1. W poniedziałek od 17.30 modlitwy do św. Jana Pawła II w int. rodzin, po mszy spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
 2. W Środę adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, o 17.45 nowenna do MBN Pomocy, msza wieczorna w int. Róż. różańcowych, Bractwa Eucharystycznego i Rodziny Radia Maryja i spotkanie formacyjne
 3. W czwartek po mszy wieczornej zapraszamy do pomocy w sprzątaniu kościoła
 4. W piątek po mszy wieczornej zapraszamy na wieczór uwielbienia
 5. Bóg zapłać za ofiary na karmel w Łasinie, w przyszłą niedzielę w naszej parafii kolekta gospodarcza.
 6. W Świetlicy w dniach od 14 do 18 stycznia grupa 25 dzieci uczestniczyła w wypoczynku zimowym.
 7. Atrakcje dla dzieci zostały sfinansowane ze zbiórki podczas kiermaszu ozdób świątecznych. Kierownik i wychowawcy składają serdeczne podziękowania za złożone ofiary.
 8. Odeszła do wieczności śp. Renata Ledwochowska, l. 76 z ul. Gierymskiego, wcześniej Biały Bór, pogrzeb we wtorek o 11.00 – wieczny odpocz. …
 9. Polecamy gazety: Niedzielę i gazetki parafialne.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 04.02.
7.00 – O Boże błog., opiekę Matki Bożej i św. Józefa, o zdrowie dla
            ks. seniora Józefa z okazji urodzin

7.00 – W dniu urodzin seniora ks. Józefa, Boże błog. o zdrowie i wszelkie potrzebne
             łaski na kapłańskiej drodze swojego życia, opiekę NMP i św. Józefa

18.00 + Mamę Barbarę w rocz. śm. i  ojca Janusza – o łaskę nieba
Wtorek 05.02. św. Agaty, dziewicy i męczennicy
7.00 + O Miłosierdzie Boże i zbawienie duszy dla Teresy, Henryka, rodziców
             i rodzeństwo z ob. stron

18.00 + Urszulę Szrajber w m-c po śmierci
18.00 – Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie
Środa 06.02. święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze
7.00 – Z okazji rodzin Ewy – O Boże błog. opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
            w wypełnianiu woli Bożej

18.00 + Ryszarda Żbikowskiego w 2 rocz. śm.
18.00 – W int róż różańcowych

Czwartek 07.02.
7.00 – W int. żony Ewy z okazji 65 urodzin – o zdrowie i Boże błog. przez wstaw.
             matki Bożej

18.00 + Milenę Becker (p)
Piątek 08.02.
7.00 – za parafię
18.00 + Irenę Piekarską w m-c po śmierci
Sobota 09.02.
7.00 –
18.00 + Irenę Przybysz w m-c po śmierci
18.00 + w kolejną rocz. śm. ojca Edmunda – o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże 
V Niedziela zwykła 10.02. św. Scholastyka, dziewica
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi»

7.30 –
9.30 + O łaskę nieba dla męża Eugeniusza Tabaka w 12 rocz. śm. oraz rodziców
            z ob. stron

9.30 – Dziękcz. w 45 rocz. ślubu: Hanny i Zbigniewa, z prośbą o zdrowie
            i Boże błog. dla rodziny

11.30 + Janinę Borowiec – Sroga z okazji urodzin
11.30 ++ Jerzego i matkę Agnieszkę
18.00 + Zbigniewa Rogowskiego, Mariana i rodziców z ob. stron
18.00 + Teresę Sznajder w m-c po śmierci
 
 


III Niedziela zwykła – 27.01.2019
Wspomnienie Błogosławionego Jerzego Matulewicza, biskupa

«
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność»
 1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, w Panamie kończą się Światowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem papieża Franciszka. O 16.00 koncert kolęd i pastorałek na Strzemięcienie
 2. Msze św. w tygodniu o 7.00 i 18.00 w małym kościele
 3. W poniedziałek wspom. św. Tomasza z Akwinu, dra kościoła
 4. W środę adoracja 7.30 – 18.00, o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, nowenna do MBN pomocy o 17.45
 5. W I piątek spowiedź dla dzieci, młodzieży i kandydatów do bierzmowania 17.00 – 18.00
 6. Odwiedziny chorych: ks. proboszcz w piątek od 8.30, ks. Krzysztof w sobotę od 8.30
 7. W sobotę 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, święto Matki Bożej Gromnicznej – Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św. o 7.00  i 18.00, na Mszy św. o 18.00 poświęcenie świec dzieciom przed Przyjęciem do I Komunii św. Kolekta na zgromadzenie sióstr karmelitanek w Łasinie. Od 17.30 zapraszamy na nabożeństwo I sobotnie do Matki Bożej.
 8. Kończy się okres śpiewania kolęd.
 9. Polecamy gazety: Niedzielę i gazetki parafialne.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 28.01. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera
                                     i doktora Kościoła

7.00 –
18.00 – W int. córki Estery – o łaskę wiary
18.00 + Irenę Piekarską – int. od lokatorów z Puszkina 3
Wtorek 29.01.
7.00 – za parafię
18.00 + Irenę Przybysz – int. od rodziny przybysz i Walszewskich
18.00 + Jerzego Będziechowskiego – int. od lokatorów z Kujawskiej 3 i Podhalań. 12
Środa 30.01.
7.00 ++ Męża Zbigniewa w 16 rocz. śm. siostrę Janinę, szwagra Jana
              i rodziców z ob. str.

18.00 + Teresę Sznajder – int. od lokatorów z Podhalańskiej 1
18.00 + Leszka Frydrychowicz w m-c po śmierci
Czwartek 31.01. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
7.00 – W int. kapłanów – o nowe i święte powołania kapłańskie
18.00 ++ Ojca Stanisława Strzyżewskiego w 5 rocz. śm. i teścia Kazimierza
                 Markuszewskiego w 11 rocz. śm.
18.00 ++ Sławomira Piskorskiego w 26 rocz. śmi zm. z rodziny
Piątek 1.02.
7.00 – Z podz. za otrzymane łaski, na przebłag. Majestatu Bożego za grzechy
            i o zbawienie duszy dla Tadeusza i Teresy, o zdrowie dla Urszuli, Danieli,
            ich dzieci i wnuków z rodzinami

18.00 ++ Rodziców Nowickich: Natalię i Romana, synów Zdzisława i Stefana,
                 siostrę Lucynę

18.00 – W int. syna Bartosza z okazji 18 urodzin, z prośbą o zdrowie,
              Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Sobota 2.02. Święto Ofiarowania Pańskiego. Matki Bożej Gromniczej.
                        Dzień Życia Konsekrowanego.

7.00 – Na wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa świata przeciw
            Niepokalanemu Sercu Maryi

18.00 – W int. Ojczyzny
18.00 ++ Za Alojzego w kolejną rocz. śm. i zm. z rodziny 
IV Niedziela zwykła 3.02.
7.30 ++ Za Genowefę i Henrykę, Martę i Reginę, zm. z rodziny Sarneckich i Góralów
9.30 ++ Kazimierza Pawlikowskiego w I rocz. śm i zm. z rodziny
9.30 + Leszka Frydrychowicz – int. od lokatorów z Podhalańskiej 6
11.30 + za Sławomirę Ewertowską w pół roku po śmierci – o Miłosierdzie Boże
11.30 + Mamę Irenę Lewandowską w 10 rocz. śm.
18.00 + Mamę Benedyktę Domeracką w 3 rocz. śm. – o spokój duszy
 
 
II Niedziela zwykła – 20.01.2019
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
«
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa»
 1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – modlimy się o dar zjednoczenia Kościoła.
 2. W poniedziałek wspom. św. Agnieszki – Dzień Babci, a we wtorek - Dzień Dziadka, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
 3. Od środy msze św. według stałego porządku, rano o 7.00 i wieczorem o 18.00, w dni powszednie msze św. w małym kościele.
 4. W środę 23 stycznia przypada 99 rocz. powrotu Grudziądza do macierzy, o 18.00 Msza św. w int. miasta i parafii. Po mszy św. zapraszamy na wieczór patriotyczny ze śpiewaniem pieśni patriotycznych. Adoracja 7.30 – 18.00, o 17.30 modlitwy do św. O. Pio i nowenna do MBN Pomocy
  W Grudziądzu o 10.00 Msza św., o 11.15 uroczystości patriotyczne przed pomnikiem Żołnierza Polskiego na rynku miasta.
 5. W piątek święto nawrócenia św. Pawła Ap., kończy się Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan
  Od 22 – 27 stycznia w Panamie XXXIV Światowe Dni Młodzieży – polecajmy w modlitwach papieża Franciszka i młodzież.
 6. Odwiedziny kolędowe:
  1. Dzisiaj 20.01. od 14.00 ul. Kaszubska 70 (blok), od 14.00 ul. Gierymskiego i Niesiołowskiego
  2. W poniedziałek 21.01. od 15.30 ul. Szosa Toruńska, od 15.30 Kujawska 1
  3. We wtorek 22.01. od 15.30 ulica Mazowiecka i blok oraz od 16.00 ogródki działkowe i kolędy na zamówienie, dla rodzin które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli w tym roku kolędy – Bóg zapłać za złożone ofiary kolędowe i na malowidło
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 21.01. Wspomnienie Świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
                                      Dzień Babci.

7.00 – za parafię
Wtorek 22.01. Dzień Dziadka.
7.00 –
Środa 23.01.
99 rocz. powrotu Grudziądza do macierzy

7.00 – W int. Piotrusia z okazji 9 urodzin, o Błog. Boże z rąk Dzieciątka Jezus i opiekę MBN pomocy, by wzrastał w wierze i miłości u boga i ludzi
18.00 – W int. Jacka, o zdrowie i Boże błog., opiekę Matki Bożej
18.00 – Przez wstaw. św. O. Pio w int. miasta i parafii w 99 rocz. powrotu Grudziądza do macierzy
Czwartek 24.01. Wspomnienie Świętego Franciszka Salezego, biskupa
                               i dra Kościoła, opata, pustelnika


7.00 –
18.00 + Leszka Frydrychowicz – int. od lokatorów z Podhalańskiej 6
Piątek 25.01. Nawrócenie Świętego Pawła Apostoła
7.00 – O Boże błog. opiekę Matki Najśw. potrzebne łaski w wypełnianiu woli Bożej
            w dniu urodzin dla Bożenki – int. od grupy porannej

18.00 + za ojca Józefa w 23 rocz. śm. i dziadków z ob. stron
Sobota 26.01. Wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
7.00 –
18.00 + Danutę Wiśniewską w rocz. śm. oraz Jerzego Link
18.00 + Dorotę Lewandowską – int. od kolegów i koleżanek z fabryki świec Mueller 
III Niedziela zwykła – 27.01. Wspomnienie Błogosławionego Jerzego Matulewicza,
                                                   biskupa
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność

7.30 + O Miłosierdzie Boże i zbawienie duszy dla Walerii i Juliana, ich dzieci
            i rodziców z ob. stron

9.30 ++ Za Gabrielę w 9 rocz. śm, Helenę, Leonarda, Grzegorza i Tomasza w 3 rocz.
              śm, zm. z rodziny Osińskich, Rutkowskich i Karbowskich

11.30 + Stanisławę Urtnowską – O Miłosierdzie Boże
11.30 + Jerzego Bedziechowskiego – int. od rodziny Porażyńskich
18.00 + Jadwigę Wiśniewską
 
 
Niedziela Chrztu Pańskiego – 13.01.2019
Jan powiedział:
«Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem»
 1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Na Mszy św.
  o 11.30 udzielać będziemy sakramentu chrztu św.
 2. Msze św. od poniedziałku do piątku tylko rano o 7.00, w sobotę i niedzielę bez zmian
 3. W środę nowenna do MBN pomocy po Mszy św. o 7.00, adoracja 7.30 – 15.30, Koronka do miłosierdzia Bożego o 14.30.
 4. W piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 5. Bóg zapłać za pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli w Grudziądzu, panom Mastalarek za użyczenie samochodu, p. Polenik i firmie „On Tur”, p. Kępińskiemu – odtwórcy roli Heroda, pani Grabowskiej za uszycie strojów, dzieciom i młodzieży oraz biorącym udział w organizacji Orszaku Trzech Króli.
 6. W tygodniu odeszli do wieczności: śp. Irena Przybysz, l. 71, z ul. Podhalańskiej 3, śp. Irena Piekarska,
  l. 81, z ul. Puszkina 3, śp. Teresa Sznajder, l. 83, z ul. Podhalańskiej 1 – wieczny odpoczynek ….
 7. Odwiedziny kolędowe:
  1. W niedzielę 13.01. od 14.00 Al. Sportowców 16, od 14.00 Droga Kujawska numery parzyste
   od 2 – 38 i nieparzyste
  2. W poniedziałek 14.01. od 15.30 ul. Podhalańska 10, od 15.30 Droga Kujawska 3
  3. We wtorek 15.01 od 15.30 ul. Wyczółkowskiego, od 15.30 ul. Podhalańska 1
  4. W środę 16.01 od 15.30 Droga Jeziorna, Malczewskiego, Spacerowa i Chełmońskiego, od 15.30 ul. Sudecka, Lubuska i Żuławska
  5. W czwartek 17.01. od 15.30 Droga Kaszubska prawa strona oraz od 15.30 Droga Kaszubska lewa strona
  6. W piątek 18.01. od 15.30 ul. Podlaska i Dobrzyńska, od 15.30 ul. Śląska
  7. W sobotę 19.01. od 14.00 ul. Kujawska od nr 40 do końca, Kossaka, Kantora, Samborskiego
   i Ośrodek Delfin oraz od 14.00 ul. Podhalańska 7
  8. W niedzielę 20.01. od 14.00 ul. Kaszubska 70 (blok), od 14.00 ul. Gierymskiego i Niesiołowskiego
  9. W poniedziałek 21.01. od 15.30 ul. Szosa Toruńska, od 15.30 Kujawska 1
  10. We wtorek 22.01. od 15.30 ulica Mazowiecka i blok oraz od 16.00 ogródki działkowe i kolędy na zamówienie, dla rodzin które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 14.01.
7.00 – O zdrowie i Boże błog. w Nowym Roku
Wtorek 15.01.
7.00 + za Bronisława, Bronisławę i Stanisławę i zm. z rodziny Grzebinoga
Środa 16.01.
7.00 + W 15 rocz. śm. babci Karoliny
Czwartek 17.01. Wspomnienie Świętego Antoniego, opata, pustelnika
7.00 – O Boże błog., opiekę Matki Najśw., potrzebne łaski w wypełnianiu woli Bożej
            w dniu urodzin dla Ewy – int. od grupy porannej
Piątek 18.01.
7.00 – za parafię
Sobota 19.01. Wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
7.00 –
18.00 – Dziękcz. w 50 rocz. ślubu: Elżbiety i Kazimierza Miedzianowskich, z prośbą
              o zdrowie i dalsze Boże błog.
II Niedziela zwykła – 20.01. Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa

7.30 + mamę Stanisławę i I rocz. ,śm. i ojca Jana w 4 rocz. śm. i zm. z rodziny
            z ob. stron

9.30 ++ Dziadków z rodziny Dąbal i Kosińskich
9.30 ++ Rodziców: Marię i Walentego Plewińskich w rocz. śm.
11.30 + Józefa Ślażyńskiego – o Miłosierdzie Boże – int. od córki Marty i Justyny
11.30 + Dorotę Lewandowską w m-c po śmierci
18.00 + Jana Witów w m-c po śmierci – O Miłosierdzie Boże
 
 
Niedziela Objawienia Pańskiego – 6.01.2019
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu
 1. Dzisiaj uroczystość  Objawienia Pańskiego –  Święto Trzech Króli, podczas Mszy św. poświęcenie wody i kredy, kredą oznaczamy drzwi domów literami: C+M+B 2019 na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego, zbiórka do puszek na pomoc Misjom św. W Grudziądzu orszak Trzech Króli, początek o 12.00 przy Centrum Kultury Teatr.
 2. Msze św. w tygodniu od poniedziałku do piątku tylko rano o 7.00, w sobotę i niedzielę bez zmian
  W środę nowenna do MBN Pomocy po mszy rano o 7.00, adoracja 7.30 – 15.30, koronka do Miłosierdzia o 14.30
 3. W przyszłą Niedzielę święto Chrztu Pańskiego, na Mszy św. o 11.30 udzielać będziemy sakramentu Chrztu św. Pouczenie dla rodziców i chrzestnych w sobotę o 18.00. Na tablicy ogłoszeń podane są terminy chrztów na cały rok
 4. Polecamy: Niedzielę, Misyjne Drogi po 5 zł. i gazetki parafialne
 5. Odwiedziny kolędowe:
  1. W poniedziałek 7.01. od 15.30 ul. Podhalańska 4 oraz Sportowców 18
  2. Wtorek 8.01. od 15.30 ul. Podhalańska 12 od 15.30 ul. Podhalańska 3
  3. W środę 9.01. od 15.30 ul. Podhalańska 9, od 15.30 ul. Podhalańska 6
  4. W czwartek 10.01. od 15.30 ul. Tatrzańska, od 15.30 Al. Sportowców 6
  5. W piątek 11.01. od 15.30 ul. Tuwima, Ks. Kujota i Felmana, od 15.30 ul. Podhalańska 8
  6. W sobotę 12.01. od 14.00 ul. Ceynowy, od 14.00 ul. Mazurska 5 (nowy blok)
  7. W niedzielę 13.01. od 14.00 Al. Sportowców 16, od 14.00 Droga Kujawska numery parzyste od 2 – 38 i nieparzyste
  8. W poniedziałek 14.01. od 15.30 ul. Podhalańska 10, od 15.30 Droga Kujawska 3
  9. Kolędy na zamówienie we wtorek 22.01.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 7.01.
7.00 – W int. Emilii z okazji urodzin – o zdrowie, miłość, radość
            i błog. Boże – int. od grupy porannej

7.00 – O łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Najśw. Dla Olgierda
Wtorek 8.01.
7.00 – O Boże błog., opiekę Matki Najśw. i potrzebne łaski w wypełnianiu
             woli Bożej w dniu urodzin p. Janeczki – int. grupy porannej

7.00 + O Boże Miłosierdzie i łaskę nieba dla taty Jana
Środa 9.01.
7.00 – Dziękcz. w rocz. ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błog.
Czwartek 10.01.
7.00 – za parafię
Piątek 11.01.
7.00 –
Sobota 12.01.
7.00 – O potrzebne łaski i zdrowie dla Danuty, przez wstaw. św. Antoniego
7.00 – O Boże błog., opiekę Matki Najśw. i potrzebne łaski w wypełnianiu woli
            Bożej w dniu urodzin Danusi – int. grupy porannej

18.00 + Syna Zbigniewa Rogowskiego w 5 rocz. śm. i męża Mariana
Niedziela Chrztu Pańskiego 13.01.2019
Jan powiedział:
«Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem»

7.30 + Za Jana Witów i zm. z bloku Sportowców 18 – int. lokatorów
9.30 + Dorotę Lewandowską – int. od matki
9.30 ++ Helenę i Władysława Fischer, brata Tadeusza i dziadków z ob. stron
11.30 + Za Henrykę Grzemską w 2 rocz. śm., rodziców z ob. stron
11.30 – w int. chrzczonych dzieci
18.00 + Jerzego Będziechowskiego – int. od sąsiadów z Kujawskiej 3
             i Podhalańskiej 12
 
 
Niedziela świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 30.12.2018
Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego
 1. Dzisiaj Niedziela św. Rodziny, w czasie Mszy św. obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia
 2. W poniedziałek ostatni dzień roku kalendarzowego, od 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynne na zakończenie starego roku
 3. We wtorek Nowy Rok A.D. 2019 – Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie,  nie będzie Mszy św. o 7.30, pozostałe Msze św. jak w Niedzielę
 4. W I piątek m-ca spowiedź dla dzieci, kandydatów do Bierzmowania i dorosłych od 17.00, o 18.00 msza św.
 5. W sobotę od 17.30 zapraszamy na nabożeństwo I sobotnie do Matki Bożej
 6. W przyszłą Niedzielę urocz. Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, podczas Mszy św. poświęcenie wody i kredy, zbiórka do puszek na pomoc Misjom św. W Grudziądzu orszak Trzech Króli, początek o 12.00 przy Centrum Kultury Teatr
 7. Polecamy Misyjne Drogi po 5 zł. i gazetki parafialne
 8. Ofiary składane przy żłóbku przeznaczone są na pomoc Misjom św.
 9. Odwiedziny kolędowe:
  1. W niedzielę 30.12. od 14.00 ul. Mazurska 8 A oraz od 14.00 ul. Sportowców 1-3 i do końca ulicy
  2. W środę 2.01. od 15.30 ul. Ziemi Chełmińskiej oraz od 15.30 ul. Mazurska 13 i Pocztowa 2
  3. W czwartek 3.01. od 15.30 ul. Puszkina 3 oraz od 15.30 ul. Podhalańska 2
  4. W sobotę 5.01. od 14.00 ul. Al. Sportowców 10 oraz od 14.00 ul. Podhalańska 5
  5. W poniedziałek 7.01. od 15.30 ul. Podhalańska 4 oraz Sportowców 18
 10. Odszedł do wieczności śp. Leszek Frydrychowicz, l. 68, z ul. Podhalańskiej 6 – pogrzeb w poniedziałek o 11.00 – wieczny odpoczynek ...
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 31.12. św. Sylwestra
7.00 + matkę Franciszkę, ojca Jana i brata Jana
18.00 – Dziękcz. w podziękowaniu za miniony rok dla rodziny, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny w Nowym Roku
Wtorek 1.01.2019. Urocz. Św. Bożej Rodzicielki Maryi
9.30 + Zbigniewa Adamowskiego
11.30 + Dorotę Lewandowską – int. od lokatorów z ul. Podhalańskiej 6
18.00 – O zdrowie i Boże błog. dla rodziny, błogosław. w pracy w Nowym Roku
Środa 2.01. 
7.00 + Czesława Gronowskiego w 5 rocz. śm. i zm. z rodziny Gronowskich i Majchrzaków
Czwartek 3.01. 
7.00 + Alojzego i Czesławę Mądrzejewskich i rodziców z ob. stron
7.00 – W int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
Piątek 4.01.
7.00 – Z podz. za otrzymane łaski, na przebłag. Majestatu Bożego za grzechy i o zbawienie duszy dla Tadeusza i Teresy, o zdrowie dla Urszuli, Danieli, ich dzieci i wnuków z rodzinami
7.00 – O Boże błog., opiekę MBNP, potrzebne łaski w wypełnianiu woli Bożej w dniu urodzin dla Marleny – int. grupy porannej
18.00 ++ Rodziców Nowickich: Romana i Natalię, synów: Stefana i Zdzisława
Sobota 5.01.
7.00 – Na wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa świata przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
18.00 – W int. Ojczyzny – o Boże błog., zachowanie wartości katolickich w narodzie, mądrość i roztropność dla wszystkich Polaków i światło Ducha św. dla rządzących
18.00 –Dziękcz. w int. Izabeli i Ryszarda w rocz. ślubu – o zdrowie i Boże błog.
Niedziela. 6.01.2019 Urocz. Objawienia Pańskiego
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu
7.30 ++ Rodziców z ob. stron, rodzeństwa, krewnych oraz męża Kazimierza
7.30 + Za Mariana Tesz
9.30 + Genowefę Gwóźdź w 1 rocz. śm. – O Miłosierdzie Boże
9.30 ++ Helenę i Ludwika Buchwałd i dziadków z ob. stron
11.30 + Za Jerzego Będziechowskiego w m-c po śmierci
11.30 ++ Rodziców: Hannę i Stefana Pawlak oraz Halinę Witkowską
18.00 ++ Tatę Janusza z okazji urodzin, mamę Barbarę i zm. z rodziny
18.00 + Edwarda Szymańskiego z okazji urodzin