ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
 • bg_page

Ogłoszenia Parafialne

 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.2019
«Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem»
7.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
9.30 + Sławomirę Ewertowską, rodziców: Henrykę, Leona Ewertowskich oraz
            Zygmuntę i Tadeusza Wójcik

9.30 ++ Rodziców: Kazimierę i Stanisława, brata Jerzego, bratową Wiesławę
               i dziadków z ob. stron

11.30 – O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny
11.30 – Dziękcz. z okazji 45 rocz. ślubu: Elżbiety i Zbigniewa, z podz. za wszelkie
              łaski i prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II, o wiarę,
              zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny

18.00 + Męża Bogdana Góreckiego w rocz. urodzin, rodziców: Alfonsa
              i Stanisławę Malinowskich i brata Gerarda

18.00 + Jerzego Tucholskiego w 3 rocz. śm.
 1. Dzisiaj w naszej parafii kolekta gospodarcza, Bóg zapłać za złożone ofiary
 2. We wtorek 16 lipca wspom. NMP z góry Karmel
 3. W środę w kościele Krzyża św. o 12.00 Msza św. pod przew. Biskupa Wiesława Śmigla w int. Policji z okazji 100 rocz. powstania Policji Państwowej. Od 13.00 na terenie Policji festyn z licznymi atrakcjami pod nazwą „Drzwi otwarte komendy”, do udziału wszystkich mieszkańców miasta zapraszają policjanci.
 4. W naszym kościele w środę adoracja 7.30 – 18.00, przed Mszą wiecz. nowenna do MBN Pomocy
 5. W przyszła niedzielę chrzty św. katecheza dla rodziców i chrzestnych w sobotę po mszy o 18.00
 6. Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Grudziądza do Częstochowy w dniach 2 – 13 sierpnia
 7. Zapraszamy na dwudniową pielgrzymkę do Gietrzwałdu, św. Lipki, Stoczka i Lidzbarka Warmińskiego w dniach 25 i 26 lipca, koszt  150 zł (w cenie nocleg w Świętej Lipce, obiadokolacja i śniadanie), są wolne miejsca
 8. Polecamy gazety: Niedzielę, Misyjne Drogi i Świat Misyjny dla dzieci
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 15.07.  ŚW. BONAWENTURY, BPA I DRA KOŚCIOŁA

7.00 – Za parafię
18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna za żywych i zm. z rodziny Szymańskich
              i Langowskich (gr.)
Wtorek 16.07. NMP Z GÓRY KARMEL

7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
18.00 + Za Wenantego w 22 rocz. śm. – O Miłosierdzie Boże
Środa 17.07.
7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
18.00 – W int. syna Pawła z okazji 13 urodzin, z prośbą o Boże błog.
              i opiekę Matki Bożej
Czwartek 18.07.
7.00 – W pewnej intencji
18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Piątek 19.07. 
7.00 –
7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Sobota 20.07 BŁ. CZESŁAWA

7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
18.00 ++ W 10 rocz. śm Leonarda, za Helenę, Gabrielę, Grzegorza, Tomasza
                 i zm. z rodziny Rutkowskich i Karwowskich

18.00 ++ Rodziców: Helenę i Feliksa Wesołowskich, brata Ryszarda
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.07.
«Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego»
7.30 + Mamę Józefę w 6 rocz. śm.
9.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
9.30 + O Miłosierdzie Boże dla Hanny Korzec w 1 rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 ++ Za Elżbietę, Różę i Bernadetę
11.30 ++  Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla Konstancji i Bolesława Kijowskich
                 i zm. z rodziny

18.00 + Zbigniewa Adamowskiego w dniu urodzin

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.07.2019
«Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem»
7.30 + Za Władysława Rojewskiego w 9 rocz. śm.
7.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
9.30 + Męża, ojca i dziadka Stefana w dniu urodzin
9.30 ++ W 10 rocz. śm. mamy Heleny i ojca Stanisława – o Miłosierdzie Boże
11.30 ++ Rodziców: Otylię i Franciszka, Bogusława, Aleksandra, Łukasza i Jarosława
11.30 ++ Andrzeja, Helenę, Wiesławę i Wiesława Łakomy, Władysława
                         i Weronikę Tarkowskich

18.00 + Milenę Becker w rocz. urodzin wnuczki Liliany – o Miłosierdzie Boże
 1. Dzisiaj I Niedziela miesiąca, zapraszamy od 17.30 na adorację
 2. W środę adoracja 7.30 – 18.00, przed Mszą wiecz. nowenna do MBN Pomocy
 3. W czwartek święto św. Benedykta – patrona Europy
 4. W sobotę dzień Matki Bożej Fatimskiej, od 17.00 zapraszamy na nabożeństwo
 5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza
 6. Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Grudziądza do Częstochowy w dniach 2 – 13 sierpnia
 7. Zapraszamy na dwudniową pielgrzymkę do Gietrzwałdu, św. Lipki, Stoczka i Lidzbarka Warmińskiego w dniach 25 i 26 lipca, koszt  150 zł (w cenie nocleg w Świętej Lipce, obiadokolacja i śniadanie)
 8. Polecamy gazety: Niedzielę, Misyjne Drogi i Świat Misyjny dla dzieci
 9. W tygodniu pożegnaliśmy: śp. Marię Chmurzyńską, l. 93 z ulicy Mazurskiej 2 oraz śp. Feliksa Sołtysiak, l. 81 z ul. Podhalańskiej 9 – wieczny odpocz. …
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 8.07.  ŚW. JANA Z DUKLI


7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
18.00 + O Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla rodziców: Danutę w 5 rocz. śm.
                 i Romana oraz babcię Marię Wiśniewskich
Wtorek 9.07.
7.00 – za parafię
18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Środa 10.07.
7.00 ++ za Bogdana i zm. z rodziny
18.00 – Dziękcz. w 20 rocz. ślubu: Emilii i Mirosława, z prośbą o zdrowie i Boże błog.
18.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Czwartek 11.07. ŚW. BENEDYKTA Z NURSJI - PATRONA EUROPY

7.00 + W 1 rocz. śm. siostry Reginy i zm. z rodziny Góralów i Ulrychów
18.00 ++ Zbigniewa i męża Mariana Rogowskich
18.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Piątek 12.07.  ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU

7.00 –
18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Sobota 13.07 ŚW. ANDRZEJA ŚWIERAD I BENEDYKTA, PUSTELNIKÓW

7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
18.00 + Danutę Tomaszewską – int. Małgorzaty i Stanisława Niemiec
18.00 + Danielę Jankiewicz w m-c po śmierci
XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.07.
«Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem»
7.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
9.30 + Sławomirę Ewertowską, rodziców: Henrykę, Leona Ewertowskich oraz
            Zygmuntę i Tadeusza Wójcik

9.30 ++ Rodziców: Kazimierę i Stanisława, brata Jerzego, bratową Wiesławę0
               i dziadków z ob. stron

11.30 – O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny
11.30 – Dziękcz. z okazji 45 rocz. ślubu: Elżbiety i Zbigniewa, z podz. za wszelkie
              łaski i prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II, o wiarę,
              zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny

18.00 + Męża Bogdana Góreckiego w rocz. urodzin, rodziców: Alfonsa
              i Stanisławę Malinowskich i brata Gerarda

18.00 + Jerzego Tucholskiego w 3 rocz. śm.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06.2019
«Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego»
7.30 – W dniu urodzin Jarka – o Boże błog. opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski – int. grupy porannej
9.30 + W 5 rocz. śm. Mariana Tesz
9.30 + Krystynę Zielińską – int. od lokatorów z Podhalańskiej 3
11.30 ++ Zofię Kiełbratowską w rocz. urodzin oraz Edmunda
11.30 + Aleksandrę Łukaszewicz w rocz. małżeństwa – o łaskę nieba
18.00 + Zofię Wojtaszewską w rocz. urodzin i męża Czesława
 1. Dzisiaj po Mszy św. o 18.00 w Bazylice św. Mikołaja w Grudziądzu spotkanie organizacyjne dla chętnych na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 2 – 13 sierpnia
 2. Także dzisiaj od 15.00 w parafii w Tarpnie przy kościele IX Piknik Ekologiczny
 3. W poniedziałek i wtorek wielkie odpusty Maryjne. We wtorek w Chełmnie Matki Bożej Bolesnej – suma o 11.00.
 4. Także we wtorek 2 lipca w Lubawie Lipach - suma 10.30 pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w 50 rocz. koronacji wizerunku Matki Bożej Lipskiej
 5. W środę święto św. Tomasza Ap., adoracja 7.30 – 18.00
 6. W I piątek m-ca spowiedź 17.30 – 18.00
 7. Chorych z Komunią odwiedzimy w sobotę od 8.30
 8. W I sobotę m-ca zapraszamy od 17.30 na nabożeństwo I sobotnie do matki Bożej jako wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa przeciwko Matce Najświętszej
 9. Bóg zapłać wszystkim za sprzątanie kościoła i prace remontowo - malarskie w naszej świątyni
 10. Zapraszamy na dwudniową pielgrzymkę do Gietrzwałdu, św. Lipki, Stoczka i Lidzbarka Warmińskiego w dniach 25 i 26 lipca, koszt  150 zł (w cenie nocleg w Świętej Lipce, obiadokolacja i śniadanie)
 11. Polecamy gazety: Niedzielę, Misyjne Drogi i gazetki parafialne
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 1.07.
7.00 –
18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna za żywych i zmarłych z rodziny Langowskich
              i Szymańskich (gr.)
Wtorek 2.07.
7.00 ++ O Miłosierdzie Boże i zbawienie duszy dla Walerii i Juliana, ich dzieci
              i rodziców z ob. stron

18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Środa 3.07. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA


7.00 – W podziękowaniu za pomyślny przebieg operacji i o powrót do zdrowia
            dla Jana z okazji 68 urodzin

18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Czwartek 4.07.
7.00 – Za naszych kapłanów, o dary Ducha św. i Boże błog., o nowe powołania
             kapłańskie i za Margaretki – o wytrwałość w modlitwie

18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Piątek 5.07.
7.30 – Z podz. za otrzymane łaski, na przebłag. Majestatu Bożego za grzechy
           i o zbawienie duszy dla Tadeusza i Teresy, o zdrowie dla Urszuli, Danieli,
           ich dzieci i wnuków z rodzinami

18.00 ++ Rodziców Nowickich: Natalię i Romana, synów Zdzisława i Stefana,
                siostrę Lucynę

18.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
Sobota 6.07. BŁ. MARIA  TERESA LEDÓCHOWSKA - DZIWICA I ZAKONNICA
7.00 – Na wynagrodzenie za grzechy i bluźnierstwa świata przeciw
            Niepokalanemu Sercu Maryi

7.00 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
16.00 – Msza ślubna
18.00 – W int. Ojczyzny – o Boże błog. i opiekę Bożą
18.00 ++ Marię i Alojzego Zacharek
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.07.
«Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem.»
7.30 + Za Władysława Rojewskiego w 9 rocz. śm.
7.30 – Wynagradzająco – przebłagalna … (gr.)
9.30 + Męża, ojca i dziadka Stefana w dniu urodzin
9.30 ++ W 10 rocz. śm. mamy Heleny i ojca Stanisława – o Miłosierdzie Boże
11.30 ++ Rodziców: Otylię i Franciszka, Bogusława, Aleksandra, Łukasza i Jarosława
11.30 ++ Andrzeja, Helenę, Wiesławę i Wiesława Łakomy, Władysława
                         i Weronikę Tarkowskich

18.00 + Milenę Becker w rocz. urodzin wnuczki Liliany – o Miłosierdzie Boże