ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Po  4 czerwca 1989 roku, w naszej Ojczyźnie, nie tylko zmienił się system polityczny, ale także stworzyły się nowe warunki dla wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Państwie.  Umożliwiono  tworzenie nowych wspólnot, a nawet rejestrację Stowarzyszeń.  Stara przedwojenna tradycja wróciła ponownie  do życia. Zgromadzenia świeckich Kościoła powszechnie uznano za naturalny przejaw życia religijnego, utworzono nowe wspólnoty.  Państwo przestało ograniczać  instytucję Kościoła,  wrogość względem niego powoli ustępowała.  

Powstała Wspólnota.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zostało powołane w naszej Parafii w dniu 18 kwietnia 1993 roku.  W owym dniu, z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Lipskiego odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie Koła, które stało się w kolejności już trzecim kołem Stowarzyszenia  w naszym mieście. Cztery rodziny z naszej Parafii złożyły formalny wniosek  do Zarządu Diecezjalnego w sprawie  jego rejestracji. Funkcję asystenta kościelnego od samego początku – aż do roku 2015  pełnił z godnością -  służąc sumiennie  ks. kan.  Józef Lipski, a po zmianie ks. proboszcza, od lipca 2015r  opiekę duszpasterską kontynuuje godnie
ks. Kan. Zdzisław Syldatk.

 
Trochę historii, która trwa.

Zaczyn z 1993 roku dał owoce nie tylko przejawiające się we wspólnej modlitwie i  gromadzeniu się , ale także powołał szereg dobrych inicjatyw, w  których Stowarzyszenie Rodzin Katolickich było znacząco zaangażowane i wiele z nich trwa do dzisiaj. 

Już od 1993 roku tradycją stały się organizowane Wieczerze Wigilijne, przez wiele lat poświęcone  osobom potrzebującym, ale  i także samotnym. Do dzisiaj przetrwał zwyczaj wydawania  paczek świątecznych i  jest kontynuowany we współpracy z Grudziądzkim Centrum Caritas. 

Od 1994 roku  każdego dnia 2 lipca – o godzinie 5.00  z naszej Parafii , wychodzi Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Chełmnie. Tradycja  stała się powszechna, uczestniczą w niej nie tylko pielgrzymi z Grudziądza, ale także zabierani są  pątnicy z całej trasy przemarszu –  Pieniek Królewskich, Sztynwagu, Małego Rudnika, Małych i Wielkich Łunaw.  

Od 1995 roku - przez wiele lat –    organizowane były dwutygodniowe  letnie półkolonie dla grupy około 100 dzieci z naszego osiedla, które stały się  podstawą i inspiracją   do zorganizowania Świetlicy św. Józefa. Funkcjonuje ona od 2003 roku, służąc grupie kilkudziesięciu dzieci w ciągu całego roku szkolnego. Pomieszczenia kościoła –  jego salki, nabrały szczególnego znaczenia w wykorzystaniu. 

Od 1997 roku –  w dniu 11 lutego, rokrocznie,  – w dzień objawień Matki Bożej w Lourdes  jest obchodzony uroczyście Parafialny Dzień Chorego. 

 Od  1997 roku –  rokrocznie, w okresie Wielkiego Postu odbywa się Parafialna Droga Krzyżowa na terenie naszego osiedla. 

W 1998 roku, w dniu 15 sierpnia , po raz pierwszy z naszej Parafii -  wyruszyła I Piesza Pielgrzymka z Kościoła św. Józefa – do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem. Tradycja pielgrzymowania istnieje do dzisiaj łącząc pielgrzymów z całego miasta i gminy Grudziądz. Do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem rokrocznie przybywa prawie 200 osobowa grupa pątników.  


To najważniejsze  inicjatywy które są kontynuowane i służą całej  Wspólnocie Kościoła , a w których Stowarzyszenie miało swój udział.  

                                          

Zaproszenie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich –  to wspólne działania, jak widać powyżej,  połączone oczywiście  z  pracą formacyjną. To także rejonowe Dni Skupienia, wspólne modlitwy, świętowanie jubileuszy małżeńskich, katechezy, rokroczne modlitwy o Pokój na Świecie, w Ojczyźnie i Sercu Człowieka, to także wspólna zabawa i miłe spędzanie czasu.  Wszystko to łączy wiernych nie tylko parafii ale i całych  dwóch  dekanatów miasta Grudziądza – największą Wspólnotę Wspólnot.   

 

Wszystkich chętnych – Serdecznie Zapraszamy – do bycia razem z nami.

 Co miesięczne spotkania odbywają się w każdy  pierwszy piątek miesiąca . Tradycyjnie rozpoczynamy je mszą świętą o godzinie 18.00 w kościele parafialnym św. Józefa Oblubieńca. 

 /sporządził Kosiński Krzysztof – prezes Koła/