ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Bractwo św. Józefa

Bractwo św Józefa zostało powołane do życia dekretem Księdza Biskupa Wiesława Śmigla  15 marca 2018 roku. Moderatorem diecezjalnym tego stowarzyszenia został ks. kan. Zdzisław Syldatk, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu. Inauguracja Bractwa Świętego Józefa Diecezji Toruńskiej odbyła się w święto patrona naszej Parafi - 19 marca 2018 roku. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Suski.
Bractwo tworzy aktualnie 16 braci - męszczyzn, którzy natchnieni Duchem Św. powierzyli się opiece św. Józefa.
 
Członkowie Bractwa po inauguracji 19 marca 2018 roku
Wspólne zdjęcie z księdzem biskupem Andrzejem Suskim
oraz kapłanami koncelebrującymi Mszę św.

Dekret Księdza Biskupa Wiesława Śmigla

Statut Bractwa

Święty Józef pochodził z rodu króla Dawida. Był Oblubieńcem i mężem Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem i przybranym ojcem Jezusa Chrystusa - Syna Bożego.
O życiu św. Józefa niewiele wiadomo, chociaż w życiu Jezusa odegrał ważną rolę, tak ważną, że jak mówiła św. Teresa Wielka "Święty Józef ma takie względy u Boga, że w niebie raczej rozkazuje, aniżeli prosi, że Jezus niczego św. Józefowi nie odmówi".
W Ewangeliach nie znajdziemy żadnego słowa, które wypowiedziałby św. Józef. Jednak to Jemu Bóg powierzył opiekę nad swoim Synem. Pojął za małżonkę Maryję - matkę Jezusa, chociaż była już brzemienna. W ówczesnym czasie był to wyczyn niezwykły. Taką samą niezwykłością cechowało się całe, znane nam zycie św. Józefa.
Towarzyszył Maryi podczas narodzin Jezsua w Betlejem. Opiekował się nowonarodzonym Synem Bożym i Jego Matką. Gdy nadszedłą czas podczas obrzezania Jezusa złożył ofiarę z pary synogarlic, ponieważ Rodzina Święta była uboga.
Po otrzymaniu nakazu we śnie udał sie z Maryją i Jezusem do Egiptu, aby uchronić Go przed wysłannikami Heroda. Gdy powrócił do Nazaretu zapewniał byt swojej Rodzinie, zarabiajac na życie pracą własnych rąk - jako stolarz - stąd też Jezysa często nazywano synem cieśli.
W św. Józefie odnajdujemy bezwzględne posłuszeństwo woli Boga. Z jednej strony był niewątpliwie ważną postacią w życiu Jezusa, z drugiej stony w Ewangieliach znajdziemy niewiele informacji o św. Józefie.
Jest to niewątpliwe wzór do naśladowania. Módlmy się za wstawiennictwem św. Józefa do Boga i Jego Syna.
"Szczęsliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna. Niechaj niczego się nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi. Nie zginie"
Zachęcamy Was do codzienniej modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa.

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.


„Jest to zdumiewające, jak wielkich darów udzielił mi Bóg za pośrednictwem tego błogosławionego Świętego Józefa, z jakich niebezpieczeństw mnie wyzwolił, zarówno ciała, jak i duszy. Gdyż innym świętym – jak się wydaje – Pan dał łaskę wspomagania nas w jednej potrzebie, a ten chwalebny Święty – doświadczyłam tego – wspomaga nas we wszystkich, i Pan pragnie dać nam zrozumieć, że tak jak był mu poddany na ziemi jako ojcu (gdy on był Pana opiekunem) i święty Józef mógł Mu rozkazywać, tak samo również i w niebie Pan wykonuje to, o co Go poprosi.
Przekonało się o tym – również z własnego doświadczenia – kilka innych osób, którym powiedziałam, aby polecali się jego opiece; a nadto wielu jest takich, którzy – doświadczając tej prawdy – na nowo ożywili w sobie nabożeństwo do niego’’.
(św. Teresa od Jezusa)
Prepozyt Bractwa
Podziękowania dla św. Józefa oraz: swjoseph.blogspot.com