ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Świetlica św. Józefa

Świetlica im. św. Józefa działa od 16 września 2003 roku. Zajęcia dla dzieci w wieku 6- 13 lat odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Głównym celem świetlicy jest wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań oraz prowadzenie zajęć w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci. Podstawowe formy działalności to: pomoc w nauce, prowadzenie zajęć tematycznych, organizowanie różnego rodzaju konkursów, zabaw i gier sportowych, przygotowywanie okolicznościowych programów artystycznych, a także wycieczki. Zajęcia i opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szczegóły na stronie Grudziądzkiego Centrum Caritas: www.grudziadz.caritas.pl​​​​​​​