ul. Mazurska 1A
86-300 Grudziądz (Mniszek)
  • bg_page

Parafia Św. Józefa Oblubieńca - Grudziądz Mniszek

data: 2021-03-17

Rekolekcje wielkopostne 2021

Zakończyliśmy nasze rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy Ojcu Bogusławowi za ubogacenie naszej wspólnoty parafialnej św. Józefa Oblubieńca, za głoszenie w tym trudnym dla wszystkich czasie, rekolekcji wielkopostnych. Słowa, które skierował do nas Ojciec zachowamy w naszych sercach i prosimy za wstawiennictwem św. Józefa, aby zasiane w nas Słowo Boże zaowocowało przemianą każdego z nas. Abyśmy otworzyli się na wszelkie dobro, którym za wstawiennictwem Świętej Rodziny obdarzy nas dobry Bóg. Prosimy także aby św. Józef prowadził Ojca w jego dziele misyjnym i wspomagał w każdym czasie. Serdeczne Bóg zapłać.